Hopp til hovedinnhold

Hurra for Valdres Pride

Regnbueflagget har tradisjonelt sett stått for mangfold og fellesskap. Dette mangfoldet skal feires med Valdres Pride på Fagernes den 13. juni, til noens store forargelse.
Skrevet av Egil Bjørsland - regionleder i Human-Etisk Forbund Oppland Nyheter Nyheter Oppland HEF i media

Dette leserinnlegget stod først på trykk i Valdres, 21.januar 2020

I ei tid der de aller fleste av oss omfavner dette fellesskapet som en selvfølge, finnes det dessverre fortsatt mennesker som fornekter det samfunnet de selv er en del av. Heldigvis blir de stadig færre, men at de fortsatt finnes er det beste argumentet for å arrangere Pride over hele kloden og selvfølgelig også i Valdres.

Mennesker er mennesker uansett hvordan vi er på inn- eller utsida. Helt uavhengig av tro eller livssyn, seksuell legning eller hudfarge er vi alle sammen like mye verdt. Når noen går til angrep på selve menneskebegrepet, går de til angrep på oss alle sammen. Å fornekte mangfoldet og fellesskapet, er å fornekte FNs menneskerettigheter.

Å hevde at noen er annenrangs mennesker på grunn av sin seksuelle legning er et grovt overgrep mot alle mennesker. Rett og slett fordi ingen har hevd på hva som er et normativt korrekt liv!

For meg er det en selvfølgelighet at alle mennesker har samme verdi. At vi alle sammen har et ansvar for å ta vare på hverandre med glød og iver, med entusiasme og engasjement, men mest av alt at vi gjør det med respekt og kjærlighet.


Hurra for mangfoldet og fellesskapet og hurra for VALDRES PRIDE!