Hopp til hovedinnhold

Høringsuttalelse: Endringer i voksenopplæringsloven

Human-Etisk Forbund ber Kunnskapsdepartementet om å revurdere sitt forslag om 16 års aldersgrense for tilskudd til voksenopplæring.
Nyheter Høringer

Human-Etisk Forbund sendte 30.desember en høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet om endringer i voksenopplæringsloven

Human-Etisk Forbund har hovedsakelig uttalt seg om tre av elementene i høringsnotatet

  • Deling av tilskuddsordningen for voksenopplæring mellom Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet.
  • Heving av alderskravet på Kunnskapsdepartementets område fra 14 til 16 år.
  • Gratis bruk av undervisningslokaler.

Konsekvenser av hevet alderskrav

Dersom alderskravet for vårt studieforbund heves fra 14 til 16 år, vil det for Human-Etisk Forbund bety bortfall av inntekter på flere millioner kroner per år. Et så betydelig tap av tilskudd til opplæring vil kunne bli dramatisk for konfirmasjonstilbudet, som allerede for en stor del er drevet av frivillige.

Humanistisk konfirmasjon er et ca. 20 timers kurs i livssyn og etikk på et humanistisk grunnlag, som avsluttes med en høytidelig seremoni. Vår konfirmasjon ble etablert i 1951 under navnet Borgerlig konfirmasjon. I 2019 var det over 12 000 ungdommer som konfirmerte seg humanistisk. Tallet har vært stigende de siste årene, med rekord i år.

Vi ber departementet vurdere sitt forslag om 16 års aldersgrense for tilskudd til voksenopplæring under Kunnskapsdepartementet på nytt.


Dersom endringen gjennomføres, ber vi departementet sikre overgangsordninger som gjør at kursene ikke mister støtte (f.eks. når endringen gjør det nødvendig med skifte av studieforbund) og at studieforbundene får tilstrekkelig tid til å tilpasse seg nytt regelverk.


Vi ber om at myndighetene utarbeider et rundskriv eller en veiledning om retten til gratis bruk av offentlige undervisningslokaler, for å sikre likere praktisering av denne rettigheten. Vi ber samtidig departementet vurdere å utvide denne retten til også å gjelde i helgene.

Les den fulle høringsuttalelsen her