Hopp til hovedinnhold

Den åpne samtalen

Trenger du noen å snakke med om livsnære temaer? Står du midt oppi en eksistensiell krise, eller bærer du på følelser som du ønsker å få mer klarhet i? Nå har Human-Etisk Forbund fått på plass en livsveileder i Tønsberg, og han kan hjelpe deg med å finne ut mer om hva du står i.
Nyheter Livsveiledning

Fra fotballspiller og prest til livsveileder

Andreas Thorud er filosofisk praktiker av utdannelse. Veien til filosofien innebar to år som fotballspiller i eliteserien, og et nesten fullført studie som institusjonsprest. Under prestestudiene så Andreas for seg at han ville gjøre noen oppdagelser underveis som han ikke kjente til fra før av. Da han skulle ut i praksis forsto han likevel at yrket som institusjonsprest ikke var veien for han. Men det var derimot yrket som filosofisk samtalepartner!

I Human-Etisk Forbund har Andreas fått tittelen «livsveileder». Et uttrykk som kan være ukjent for mange. Andreas selv beskriver rollen som en ressurs i det landskapet som tilbyr samtaler om større og mindre utfordringer i livet.

– Vi søker å berike fagfeltet og supplere andre samtaleprofesjoner som psykolog og prestetjenesten. En humanistisk livsveileder er en samtalepartner som inviterer til et trygt samspill av undring og refleksjon for å bli bedre kjent med tanker, følelser og erfaringer.

Les mer om humanistisk livsveiledning

En medvandrer i utforskningen

Med en livsveileder kan man snakke om alt fra store etiske veivalg til uklare følelser. Andreas ser for seg at det vil komme mennesker som lurer på om de skal velge det ene eller det andre, mennesker som har opplevd å miste noen eller vært gjennom et samlivsbrudd.

–  Besøket hos meg kan også være knyttet til en modningsprosess. Du kan ønske å kjenne deg selv bedre, eller kjenne problemstillinger knyttet til ditt liv på en bedre måte. Da skal jeg være en slags medvandrer på den utforskningen. Ikke en ekspert som gir deg svar, men en som kanskje kan være med på å hjelpe deg til å finne ut mer om det du står i, sier Andreas.

Det er et viktig prinsipp i filosofisk praksis å ivareta det som kalles for gjestens bestilling. Samtalen skal foregå på gjestens premisser.

–  Dersom noen kommer til meg med en utfordring, så er mitt utgangspunkt at jeg lytter til hva som blir sagt, og lar meg engasjere i det. Jeg er veldig forsiktig med å trekke for raske slutninger. Det er viktig å ivareta det åpne i samtalen, understreker Andreas.

Samtalen skal foregå på gjestens premisser


DSC00474.JPGAndreas er klar til å ta i mot gjester som ønsker en samtale på hans kontor i Tønsberg sentrum.


Del av et større tilbud

I dag finnes det tre Humanistiske livsveiledere i Norge. Ida Helene Henriksen er felthumanist i Forsvaret, og omtales som Forsvarets egen filosof. På Høgskolen i Volda har studentene mulighet til å samtale med studenthumanist Lone Ellingvåg Knutsen. Til forskjell fra felthumanisten og studenthumanisten som er tilknyttet en bestemt institusjon er Andreas sin stilling fristilt. Det betyr at tilbudet i Tønsberg er åpent for alle, uavhengig av om man er medlem av Human-Etisk Forbund eller ikke.

Andreas kommer til å ta i mot samtaler på sitt kontor i Tønsberg, men dersom det ikke skulle passe har Human-Etisk Forbund også frivillige samtalepartnere andre steder i Vestfold, Telemark, Buskerud og Agder. De frivillige samtalepartnerne er skolert og møter deg som et medmenneske uten å ha ferdige svar.

Tilbudet er gratis og åpent for alle

Samfunnsansvaret

Livssynsdemografien i Norge er i endring. Det vil først og fremst si at færre identifiserer seg med den kristne troen. Nettopp derfor er det viktig at Human-Etisk Forbund bidrar til å sikre et mangfold av livssynsbetjening. Andreas fremhever denne oppgaven som organisasjonens samfunnsansvar.

– I tillegg ser vi at det å være menneske har blitt mer krevende i vår tid. Mange av oss sliter med å forstå og håndtere livets labyrint av tanker, følelser og opplevelser. Et slikt samtaletilbud er dypt humanistisk, fordi det kan hjelpe mennesker å leve gode og meningsfulle liv.

Å være menneske er utfordrende i seg selv

Fordi samtaletilbudet er helt nytt, vektlegger Andreas at det er viktig å tydeliggjøre hva tilbudet går ut på sammen med gjesten. Derfor er det også en fordel å komme flere ganger til samtale.

–  Når man kommer inn i refleksjonsmoduset, så er det elementer som trengs å dveles ved og drøvtygges. I den første samtalen handler det ofte om å bare gjøre seg kjent med «hva er det egentlig vi snakker om her», og den timen går fort!

Det å være menneske kan være vanskelig, og er ofte utfordrende i seg selv. Andreas sin erfaring er at mange livsproblemer er helt normale. Når man støter på noe i livet som trenger refleksjon eller oppklaring, så trenger man kanskje bare nettopp noen å snakke med.

Vil du snakke med Andreas?
Kontakt kontoret Avdeling sør mandag-fredag 09-15 på telefon 96 00 47 49, eller på epost samtalepartner.sor@human.no