Hopp til hovedinnhold

Stor vekst for lite lokallag

I 2013 lå Rune Skjefstad på en strand i Hellas og tenkte over hva slags ansvar han skulle ta i verden. I dag er han en del av en engasjert gjeng som driver Gjerdrum lokallag. Til tross for at de er små er de er en viktig bidragsyter i lokalsamfunnet.

Gjerdrum kommune ligger i nye Viken fylke, på Østlandet. Med sine drøyt 6000 innbyggere er dette en av de raskest voksende kommunene i landet. Og ikke nok med det - Gjerdrum har også svært høy vekst av nye medlemmer til Human-Etisk Forbund.IMG_0141.jpgRune Skjefstad er leder i Gjerdrum lokallag, og er opptatt av å være en synlig bidragsyter i lokalsamfunnet.

Samarbeid på tvers av tro

I Gjerdrum tror de at synlighet og samarbeid er viktig suksesskriterier. Lokallaget samarbeider blant annet med en dyktig og godt likt prest.

 Vi har hatt fellesuttalelser i pressen og har sammen arrangert folkemøte med paneldebatt hvor lokalpolitikere har stilt opp, forteller Rune.

Når det arrangeres samlinger i Gjerdrum er det et poeng for lokallaget at disse er åpne for alle.

 Det er viktig at alle kan delta, uavhengig av medlemskap i Human-Etisk Forbund. Alle er velkomne på filosofikvelder, dødskafé og folkemøter som vi arrangerer, sier Rune.


Trekker folk

Helene Sandvig, kjent fra NRK-serien "Helene flytter inn" har gjestet Human-Etisk Forbunds arrangement i Gjerdrum, og til høsten kommer Andreas Wahl, kjent fra "Folkeopplysningen" på NRK. Wahl skal snakke om fenomenet: hvor er det størst avstand mellom hva vitenskapen sier, og hva vi mennesker velger å tro på?

 Dette er arrangementer som trekker godt med publikum, og viser at Human-Etisk Forbund er noe mer enn konfirmasjon som kanskje de fleste her i bygda vil assosiere oss med, sier Rune.

Lokallaget har funnet en måte å kombinere konfirmasjonsundervisning med et åpent folkemøte.

 Vi leier inn en profilert foredragsholder som snakker om tematikk som ligger innenfor det konfirmantene skal gjennom på kurset, på den måten kan vi få med foreldre og andre som deltar også.

Egen husfilosof

I Gjerdrum har de det de kaller en "husfilosof". Ingun Steen Andersen er filosofisk praktiker, og i følge Norsk selskap for filosofisk praksis er Steen Andersen opptatt av å gi den gode dialogen rom i hverdags- og samfunnslivet.

 Ingun har ledet oss gjennom flere filosofikvelder og vi bruker henne også på folkemøter hvor hun leder gruppediskusjoner. Vi liker godt denne formen med påfyll gjennom foredrag og ledede samtaler i grupper hvor mange kommer til ordet og får utvekslet synspunkter. Ingun er et kjent ansikt, både blant våre medlemmer og andre deltakere, og hun har en måte å lede disse samtalene på som er svært inkluderende, forteller Rune.

Kriser gir rom for refleksjon

Koronakrisen skaper et behov for refleksjon. Selv ønsker Rune at livssynsorganiasjonene skal ta en større plass i samfunnet i de tidene vi går gjennom nå.

 Vår tilnærming med folkeopplysning og refleksjon må være høyaktuell i denne tiden med lite samvær med andre. Kriser gir rom for refleksjon og personlig vekst og dersom vi kan bidra så må jo det være en god måte å synliggjøre Human-Etisk Forbund på.

Avslutningsvis spurte vi Rune om han hadde noen tips til andre lokallag som ønsker å bli mer aktive.

 Vi er jo et lite lokallag i en kommune som er preget av høy grad av frivillighet og deltakelse i organisasjoner. Vår strategi er å vise andre sider av Human-Etisk Forbund enn det media ønsker å fremme, som gjerne er vår kritikk av kirken. Det å være en aktiv bidragsyter i det som skjer i lokalsomfunnet, gjerne i samarbeid med andre, tror jeg er en god strategi, avslutter han.