Hopp til hovedinnhold

Har KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad berøringsangst for eget verdigrunnlag?

Skrevet av Tom Hedalen - styreleder i Human-Etisk Forbund Nyheter Aktiv dødshjelp HEF i media

Dette innlegget ble først publisert i VG, 11.09.19.

KrF-lederen advarer i dag mot vårt forslag om utredning av aktiv dødshjelp, fordi han frykter det kan være et første skritt mot legalisering. Mener han at dersom større innsikt på et felt potensielt kan endre argumentene for eller imot en beslutning, så skal vi avstå fra å tilegne oss denne innsikten?

Human-Etisk Forbund har ikke tatt et standpunkt for eller imot aktiv dødshjelp. I 2013 vedtok vi å legge til rette for at våre medlemmer og andre skal kunne tilegne seg kompetanse gjennom aktuell informasjon og aktivt bidra til at debatten i norsk offentlighet holdes forankret i fakta.

Les også: På tide å stikke hull på tabuet døden?

I sommer vedtok vi å arbeide for en norsk offentlig utredning om aktiv dødshjelp. Utviklingen på området går raskt; i Nederland, Belgia og Luxemburg, Australia, USA og Canada er dødshjelp legalisert innenfor visse rammer. En tilsvarende utredning som vi foreslår, gjennomføres i Sverige.

At flertallet i befolkningen er for aktiv dødshjelp, avfeier Ropstad i norske medier i dag med at dette er en etisk diskusjon forbeholdt politikere. På hvilket grunnlag skal politikere gå inn i diskusjonen, dersom berøringsangsten i KrF setter stopper for deres tilgang til fakta og empiri?

Igjen driver Ropstad et overformynderi det er vanskelig å finne maken til. Han hevder at det å få vite mer om hva aktiv dødshjelp i praksis betyr i dag, er et første steg på veien mot legalisering, og derfor skal vi la være å ta en vitenskapelig tilnærming til et av de aller største og vanskeligste spørsmålene vi står overfor.

Les mer om aktiv dødshjelp.

Dette er en interessant holdning. Hvor ville vi vært i utviklingen av vårt samfunn, dersom vi unngikk kunnskap, fordi den kunne komme til å resultere i en endring?

Hvorvidt vi mennesker skal ha mulighet til å velge døden under gitte premisser, er et spørsmål om hvor langt vår frihet til å ta egne valg skal gå. Det mener vi må besluttes på et grunnlag som ikke handler om religion eller enkeltpolitikeres personlige etiske vurderinger.

Har ministeren berøringsangst overfor vitenskap og folkemeningen?