Hopp til hovedinnhold

Stat og kirke er fortsatt tett knyttet sammen

SV får gjennomgå i Vårt Land, men ryktene om statskirkens død er betydelig overdrevet, skriver Lars-Petter Helgestad.
Skrevet av Lars-Petter Helgestad (politisk sjef) Nyheter Sekulær stat Skille stat og kirke HEF i media Valg

Lars-Petter Helgestad - portrettLars-Petter Helgestad er politisk og internasjonal sjef i Human-Etisk Forbund, og har vært med på å evaluere partiene.SV får gjennomgå i Vårt Land for å ville fjerne «statskirken», som avisa mener er avviklet. Er det hele sannheten, eller er Vårt Land bare blitt tabloide med ny sjefredaktør fra Dagbladet?

Fra offentlig religion til offentlig trossamfunn

For samtidig som Stortinget skrev statens offentlige religion ut av Grunnloven i 2012, skrev de inn at «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forbliver Norges Folkekirke.» SV pleier i hver stortingsperiode å foreslå at denne paragrafen skal strykes, og det kan de trygt fortsette med.

Den øverste valgte lederen i Den norske kirke forklarte grunnlovsendringen slik i 2014: «Relasjonene mellom staten og kirken er endret, men det har ikke skjedd et skille mellom stat og kirke». Vårt Lands egen kommentator presiserte i 2012 at «Både politikere og kirkeledere understreker at dette ikke er en skilsmisse mellom kirke og stat. Det blir fremdeles sterke bånd mellom Den norske kirke og staten - en statskirke light.»

Statskirkepoeng

Om Norge har statskirke er ikke et ja-nei spørsmål, men en gradvis vurdering. Forskere på statskirkesystemer ser etter flere bånd mellom stat og kirke for å vurdere om et land har statskirke: «Statskirkepoeng» gis for å gi en trosretning forrang i offentlig undervisning, offentlig finansiering av ett eller flere trossamfunn, religiøs basert lovgivning og statlige fordeler til én utvalgt religion.

Norge oppfyller disse kriteriene. KRLE og skolegudstjenester gir kristendommen prioritet i fellesskolen. Kirken har en egen lukrativ finansiering fra stat og kommune – mer penger mens medlemstallet synker. Lov om helligdagsfred og kirkeloven beskytter kirkens privileger. Og 250 prester på sykehus, i fengsler og i Forsvaret er noen av mange fordeler.

At kirken i 2017 fikk overta som arbeidsgiver for 1600 prester og kirkebyråkrater var et skritt i retning av det endelige skillet mellom stat og kirke. Enten de kalles statskirke eller ei, er det et stykke igjen til stat og kirke er skilt både formelt og reelt. Ryktene om statskirkens død er betydelig overdrevet, SV!


Dette innlegget ble først publisert på verdidebatt.no.


Se også: