Hopp til hovedinnhold

Historisk: Vi tilsetter studenthumanist i Volda

For første gang tilsetter Human-Etisk Forbund en person på heltid som skal drive med livssynsbetjening.

Human-Etisk Forbund utlyser i dag en 100 % prosjektstilling med varighet på ett år som studenthumanist ved Høgskolen i Volda og i Human-Etisk Forbund Møre og Romsdal.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være å tilby samtaler til studenter ved Høgskolen i Volda og medlemmer i Human-Etisk Forbund, samt skape møteplasser for å utforske etiske og eksistensielle tema. Videre skal studenthumanisten bidra med krisehåndtering overfor ansatte og studenter og være en ressurs i arbeidet med sorg og minnemarkeringer. 

Historisk nytt skritt

Den nye stillingen er et historisk nytt skritt for Human-Etisk Forbund. Aldri før har forbundet selv, på eget initiativ, opprettet en lønnet stilling som skal jobbe med livssynsbetjening i en offentlig institusjon.

Felthumaniststillingen i Forsvaret er det Forsvaret selv som lønner og har tatt initiativ til. Det samme gjelder den nå avsluttede vikarstillingen som sykehushumanist ved St. Olavs Hospital i Trondheim. 

– Vi mener tiden er moden for å ta dette skrittet, og selv tilsette en person som kan hjelpe studenter med eksistensielle livssynssamtaler og livsveiledning, på linje med studentprestene som i alle år har blitt tilsatt og lønnet av Den norske kirke, sier sjef for Human-Etisk Forbunds livssynsavdeling Hans Christian Nes. 

NTNU får også studenthumanist

Han forteller at det allerede er planer om å opprette en tilsvarende stilling ved NTNU i Trondheim, med tilknytning til Trøndelag fylkeslag.

– Vil forbundet fortsette å opprette slike stillinger, i tråd med tradisjonen med kirkelønnede student- og fengselsprester?

– Det vil tiden vise. Utenom stillingene i Volda og Trondheim har vi ingen planer om flere student- eller fengselshumanister nå, men vi er jo midt i en utviklingsfase her. Vi tar steg for steg, sier han.

Nes understreker at nye stillingen er gjennomdrøftet og forankret i forbundets styrende organer, men legger til at starten på det hele var et lokalt initiativ fra Møre og Romsdal fylkeslag.

– Det er en viktig årsak til at Høgskolen i Volda er først ut på denne fronten, sier han.

Du kan se stillingsutlysningen her