Hopp til hovedinnhold

Verdens humanister slår alarm om klimaendringer

– Menneskeskapte klimaendringer er dokumentert hinsides all tvil, slår Humanists International fast i en uttalelse fra generalforsamlingen på Island i helga.

Les hele deklarasjonen herI helga hadde Human-Etisk Forbunds internasjonale paraplyorganisasjon Humanists International (tidligere IHEU) generalforsamling i Reykjavik.

Humanistbevegelsen i Norge og andre land har ikke tradisjon for å engasjere seg sterkt i klima- og miljøspørsmål, men det kan det bli en slutt på nå.

På generalforsamlingen i helga vedtok Humanists International en enstemmig resolusjon som slår fast at:

  • Det er overveldende vitenskapelig konsensus om at mennesker bidrar til klimaendringer og global oppvarming.
  • Klimaendringer vil på en negativ måte vil ramme mennesker og samfunn, alle levende skapninger samt økosystemet.
  • Trusselen mot økosystemet også skyldes utarming av jorda, avskoging og jordbruk som ikke er bærekraftig.
  • Investering i fornybar energi må øke, samtidig som bruken av fossil energi må reduseres dramatisk, som for eksempel kull, olje og gass.
  • Alle land må redusere utslipp av drivhusgasser og verne leveområder for dyr og artsrikdom.
  • Industrialiserte, velstående land har en forpliktelse til å bistå utviklingsland i å oppfylle sine miljøforpliktelser.

Humanists International støtter videre Paris-avtalen fra 2017 og sluttdokumentet fra FNs klimaendringskonferanse samme år, og oppfordrer forskere, ingeniører og aktivister til å jobbe fram ny teknologi og nye strategier for å dempe miljøtrusselen mot den menneskelige sivilisasjonen og det biologiske mangfoldet.

Humanistene fra hele verden som var samlet i Reykjavik i helga ble også enige om at vi trenger nye måter å bruke ressurser og lage energi på, som er sosialt og miljømessig bærekraftige.

Miljø kan bli satsingsområde for Human-Etisk Forbund

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger, deltok på generalforsamlingen til Humanists International i helga, sammen med styreleder Tom Hedalen, og en liten delegasjon fra Human-Etisk Forbund.  

Han er glad for at den internasjonale humanistbevegelsen nå har fått på plass en solid miljø- og klimapolitisk plattform.

– På landsmøtet i 2015 vedtok Human-Etisk Forbund for første gang en uttalelse om humanistisk klimaansvar. Jeg er glad dette nå blir styrket med denne klare og utvetydige uttalelsen fra et enstemmig Humanists International, sier han.

Enger forteller at etiske utfordringer knyttet til klima og miljø kan bli en av satsingsområdene til Human-Etisk Forbund i den kommende fireårsperioden. Saken skal behandles på forbundets landsmøte den 14. til 16. juni.

Les hele erklæringen:
«The Reykjavik Declaration on the Climate Change Crisis»