Hopp til hovedinnhold

Dette skjedde på landsmøtet

Nyheter
Human-Etisk Forbund har hatt landsmøte i helga. Her får du en oppsummering av hva som ble bestemt.

Oversiktsbilde fra landsmøte 2019.I helga møttes nær hundre delegater fra hele Norge på Human-Etisk Forbunds landsmøte på Lillestrøm.

Følgende ble bestemt:

Vi skal satse på folkeopplysning og livssynsbetjening

På forhånd hadde landsmøtet fått fem satsingsområder å velge mellom. Av dem skulle det velges to. Valget falt på folkeopplysning og livssynsbetjening.

Førstnevnte ble valgt fordi autoritær ideologi, populisme og fremmedfiendtlighet er i vekst, også i Norge. Dette er en ideologi som ofte fremmes gjennom bruk av falske nyheter, udokumenterte konspirasjonsteorier, samt sterkt ladede tolkninger av usannheter eller halvsannheter.

– Den beste medisinen mot dette er kritisk tenkning, heter det i innstillingen som landsmøtet tok stilling til.

Det andre området livssynsbetjening er noe som tvinger seg fram som en følge av det økende livssynsmangfoldet. Den norske kirke kan ikke lenger ha monopol på omsorgstjenester i det offentlige.

Landsmøtet vedtok at Human-Etisk Forbund skal øke satsingen på samtale- og omsorgstjenester til sine medlemmer og andre som deler et humanistisk livssyn.

Les mer i Fri tanke

Utredning om dødshjelp

Landsmøtet bestemte at Human-Etisk Forbund i løpet av året skal ta initiativ til at det settes ned et offentlig utvalg som skal utrede dødshjelp. Målet er en faktabasert politisk debatt om temaet. 

Les mer i Fri tanke

Human-Etisk Forbund frigjør seg fra fylkesstrukturen

Vedtektene til Human-Etisk Forbund har fram til nå sagt sa at forbundets fylkeslag skal følge de offentlige fylkesgrensene. Siden Stortinget bestemte at de offentlige fylkene skal slås sammen, har det vært en debatt om saken i forbundet. 

Denne debatten ble avsluttet på landsmøtet. Det ble bestemt at alle fylkeslag i Human-Etisk Forbund endrer navn til «regionlag» og i prinsippet fungerer uavhengig av de offentlige fylkesgrensene.

Les mer i Fri tanke

Hovedstyret blir nedskalert sentralstyre

Det har vært et ønske i organisasjonen at grunnplanet skal få mer å si og involveres tettere i driften på sentralt nivå.

Derfor vedtok Landsmøtet at Hovedstyret nedskaleres med fire medlemmer og endrer navn til Sentralstyre. 

Les mer i Fri tanke

Landsstyret får mer makt

Samtidig med at styret ble nedjustert skulle Landsstyret oppjusteres, møtes oftere og få mer makt. Målet er at hele organisasjonen i større grad skal involveres i driften på nasjonalt nivå. Dette ble vedtatt.

Landsstyret ble imidlertid ikke så stort som man først hadde tenkt. Egentlig tenkte man at hvert fylke skulle få to representanter i landsstyret. Dette ble ikke vedtatt, hovedsaklig fordi det ikke ble noe av sammenslåingen man hadde sett for seg på fylkesnivå (se forrige punkt), og at Landsstyret dermed ville ha blitt for stort. 

Isteden ble det vedtatt at hvert regionlag (som det nå heter) bare skal ha én representant i Landsstyret. I tillegg sitter medlemmene i sentralstyret der.

Kontingenten beholdes på 450 kroner

Det har vært en debatt i forbundet om man burde slutte å kreve kontingent. Det ble ikke vedtatt. Isteden bestemte Landsmøtet at kontingenten beholdes på dagens nivå. 

Landsmøtet vedtok isteden at forbundet skal konsekvensutrede fjerning av kontingenten. 

Les mer i Fri tanke

Tom Hedalen leder nytt sentralstyre

Helt til slutt på landsmøtet ble det bestemt hvem som skal sitte i det nye Sentralstyret.

Følgende personer ble valgt:

Leder: Tom Hedalen (Buskerud)
Nestleder: Christian Lomsdalen (Hordaland) 
Styremedlem 1: Hilde Dybwad (Nordland) 
Styremedlem 2: Anveig B. Halkjelsvik (Møre og Romsdal)
Styremedlem 3: Terese Svenke (Akershus) 
Styremedlem 4: Haakon Gunleiksrud (Trøndelag)
Vara 1: Nina Fjeldheim (Oslo) 
Vara 2: Dag Folkvord (Rogaland)

Les mer om valget i Fri tanke. 

Følgende uttalelser ble vedtatt

Human-Etisk Forbunds nye sentralstyre: Haakon Gunleiksrud (Trøndelag), Terese Svenke (Akershus), Tom Hedalen (Buskerud), Christian Lomsdalen (Hordaland), Hilde Dybwad (Nordland), Øystein Lysne (HU), Anveig B. Halkjelsvik (Møre og Romsdal), Dag Folkvord (Rogaland), Nina Fjeldheim (Oslo) var ikke tilstede da bildet ble tatt.