Hopp til hovedinnhold

Verdens humanister advarer mot misbruk av «familieverdier»

Advarer mot autoritære høyrekrefters misbruk av «tradisjonelle familieverdier».

Humanister fra hele verden, samlet til internasjonal konferanse i Reykjavik den siste helga i mai, ble enig om en resolusjon som fordømmer en snever definisjon av «familieverdier» - et begrep som ofte benyttes i en snever definisjon blant annet for å motarbeide likestilling mellom kjønnene og rettighetene til homofile og lesbiske par.

«Familie må defineres på en inkluderende måte, slik at vi respekterer og beskytter familien i alle dens former og sammensetninger», heter det i uttalelsen som ble vedtatt både av den europeiske humanistføderasjonen EHF og den verdensdekkende Humanists International.

Verdens humanistbevegelse advarer mot oppveksten av fremmedfiendlighet, homofobi og kvinnefiendtlighet, og oppfordrer alle humanister til å forsvare grunnleggende menneskerettigheter i møtet med splittende og hatefull ideologi.

Uttalelsen slår spesielt fast at det er nødvendig å sikre retten til selvbestemt abort. Det er for øvrig første gang Humanists International og EHF går sammen om en slik uttalelse.

EHF-protest mot Salvini

Ett av de siste eksemplene på hvordan reaksjonære krefter bruker «familieverdier» brukes for å legge bånd på mangfold og selvbestemmelse, er den 13. kongressen til organisasjonen World Congress of Families, som nylig ble holdt i Verona, Italia. Det ble blant annet støttet av en rekke høyrepopulistiske partier, inkludert Lega Nord, partiet til Italias statsminister Matteo Salvini.

– Når Salvini tar til orde for å beskytte den «naturlige familien», fremmer han samtidig et samfunn med hat, vold og manglende respekt for kvinners og LHBT-befolkningens grunnleggende rettigheter. Som humanister avviser vi denne type krefter som truer de grunnleggende verdiene som Europa er bygget på, sier Giulio Ercolessi, president i den europeiske humanistføderasjonen EHF.


President i Humanists International, Andrew Copson, i samtale med Tom Hedalen, Trond Enger og Kristin Mile. 

Generalforsamling i to organisasjoner

Human-Etisk Forbund er del av den internasjonale humanistbevegelsen og deltok på samlingen i Reykjavik med styreleder Tom Hedalen, styremedlem Terese Svenke, generalsekretær Trond Enger, leder for politisk avdeling Lars-Petter Helgestad, leder for seremoniavdelingen Tale Pleym, og internasjonal seniorrådgiver Ina Nygård Mossin.

Det var de to internasjonale paraplyorganisasjonene European Humanist Federation (EHF) og Humanist International (HI, tidligere IHEU) som hadde lagt sine respektive generalforsamlinger til samme helg. Vertskapet, den islandske humanistorganisasjonen Sidmennt, organiserte i tillegg en heldags konferanse om det 21. århundrets etiske spørsmål.

Young Humanists International hadde også lagt sin generalforsamling til samme helg, hvor Humanistisk Ungdom deltok med tre delegater: påtroppende leder Øistein Sommerfeldt Lysne, påtroppende politisk nestleder Rebecca Ponce og sentralstyremedlem Iver Daaland Åse. I tillegg er tidligere generalsekretær Kristin Mile styremedlem i Humanist International, og deltok på Island i kraft av dette vervet.

En bevegelse i vekst

30 humanistorganisasjoner fra alle verdens hjørner var representert, med anslagsvis 100 deltakere totalt.

Hovedvekten av deltagerne kom ikke uventet på europeiske og nord-amerikanske organisasjoner, men det var likevel en rekke organisasjoner fra «det globale sør» tilstede. 21 nye medlemsorganisasjoner ble ønsket velkommen under generalforsamlingen, noe som vitner om at både kampanjearbeidet som Human-Etisk Forbund støtter for å øke antall medlemmer og arbeidet for å styrke små humanistorganisasjoner har båret frukter.

Felleserklæringer

De europeiske og internasjonale generalforsamlingene er en viktig anledning for Human-Etisk Forbund å sette agenda og vise vårt støtte til den internasjonale humanismen. Humanistbevegelsen og humanistiske prinsipper er under press i mange land, og Sidmennts konferanse var derfor viet spørsmål om demokratiets fremtid, migrasjon, klimaendringer og økende økonomisk ulikhet.

Økende bekymring for klimaet og grunnleggende humanistiske prinsipper kom også til uttrykk i en erklæring om klimakrisen i tillegg til uttalelsen til støtte for et liberalt og progressivt familiesyn nevnt over. 

Reform for å styrke den internasjonale humanismen

En av de viktigste sakene under generalforsamlingen i Humanist International var reform av organisasjonens vedtekter. Dette er en reform som Human-Etisk Forbund har jobbet for å få igjennom de siste årene, og går i korte trekk ut på at medlemskapskategoriene og utregningen av medlemsavgift forenkles, samt at alle medlemsorganisasjoner får stemmerett, uavhengig av type medlemskap.

Endringene i vedtektene vurderes å gjøre det mulig å være mer kritisk til hvilken type medlemmer som skal tas opp i organisasjonen. Human-Etisk Forbund mener også at reformen vil føre til en mer representativ geografisk spredning av stemmene, at flere medlemsorganisasjoner bidrar til det internasjonale arbeidet gjennom medlemsavgiften, og at Humanist International som en følge av dette får et sterkere mandat for å representere humanister og ikke-religiøse i internasjonale fora.

Nye styremedlemmer

Under generalforsamlingen til Humanist International ble sittende president Andrew Copson (UK) gjenvalgt for tre nye år. Det var samtidig valg på to styremedlemmer, hvorav Roslyn Mould fra Ghana ble valgt som nytt styremedlem for Afrika (hun tar over etter Kato Mukasa), mens Uttam Niraula fra Nepal ble gjenvalgt som styremedlem for en periode på 3 år.

I EHF ble Freddy Mortier (Belgia) valgt inn som nytt styremedlem.  I Young Humanist International (YHI) ble Jad Zeitouni (Belgia) valgt til visepresident mens Scott Jacobsen (Canada) ble valgt til generalsekretær.

Verdenskongress 2023 i København

Under generalforsamlingen til HI ble det annonsert at Verdenskongressen 2023 skal arrangeres i København. De nordiske humanistorganisasjonene vil stå som felles arrangør av denne.

Erfaringsutveksling om seremoniarbeidet

I etterkant av generalforsamlingene ble det gjennomført strukturerte workshops innen ulike tema. Human-Etisk Forbund seremonisjef Tale Pleym holdt et innlegg om hvordan forbundet jobber med humanistiske seremonier. Foredraget ble godt mottatt og diskusjonen i etterkant viste tydelig at det er stor interesse for hvordan vi i Norge jobber på dette feltet.

Det er særlig organisasjoner i Storbritannia, Danmark og Belgia som jobber mye med denne tematikken, men også organisasjoner fra så ulike land som Puerto Rico, Uganda og Polen viste stor interesse for hva Human-Etisk Forbund kan bidra med. Et styrket samarbeid med utvalgte søsterorganisasjoner på seremonifeltet er et prioritert område for det internasjonale arbeidet fremover.   

Kunster i aksjon

Den islandske kunstneren Elin Elisabet var engasjert for å tegne små glimt fra det som skjedde på konferansen. Her kan du se noen av tegningene hennes: