Hopp til hovedinnhold

Familiepolitikk skal gjelde for alle familier

– Human-Etisk Forbund ønsker et samfunn uten A- og B-lag av familier, sier Trond Enger.

Regjeringen har vedtatt å flytte likestillingsfeltet ut av Barne- og familiedepartementet og over til Kulturdepartementet, mens tro og livssyn flytter inn. Dette sender signaler som får Human-Etisk Forbund til å reagere.

Trond Enger - portrettGeneralsekretær Trond Enger er kritisk til endringene.

– Dette gir signaler om nye prioriteringer i familiepolitikken. Vi i Human-Etisk Forbund frykter at tradisjonelle familiestrukturer vil bli favorisert på bekostning av mindre tradisjonelle samlivsformer, sier Enger.

Trygghet og kjærlighet er viktigst

For å tydelig flagge sitt standpunkt overfor regjeringen, har Human-Etisk Forbund laget en film hvor ulike foreldre deler sitt syn på familie og familieverdier (se øverst i saken).

– Vi ønsker å minne den nye barne-og familieministeren om at han er minister for alle barna, fra alle familier fra alle tros og livssynsretninger, sier generalsekretæren. 

Filmen viser ekte mennesker og ekte familier. En av familiene består av to menn som er fedre til tvillinger på åtte år. Vi møter også Hilde som venter barn med sin Hilde-Lise, og hvor barnet i tillegg til sine to mødre også får to fedre. Felles for disse to og de andre familiene man møter i filmen, er at de deler de samme drømmene, verdiene og forventningene for barna sine som alle andre familier.

– Det finnes ikke bare én form for familie. Det er ikke hvem vi elsker og lever med som definerer om vi er en ressurs for neste generasjon og en god familie – det er verdiene vi deler og gir videre. Det som er avgjørende for at barn skal få en god start på livet, er ikke foreldrenes kjønn eller legning, men deres evne til å gi barna trygghet og kjærlighet, sier Enger.

Ønsker et samfunn uten A- og B-familier

Det er foreløpig uklart hva som blir de direkte konsekvensene av at tro og livssyn nå blir en del av barne- og familiepolitikken, mens likestilling blir kulturpolitikk. Human-Etisk forbund har likevel en klar oppfordring.

– Human-Etisk Forbund ønsker et samfunn uten A- og B-lag av familier, der alle barn føler seg respektert og ivaretatt på lik linje, uavhengig av foreldrenes kjønn, legning eller samlivsform. Det krever en barne- og familiepolitikk som tar likestilling på alvor og aktivt tar avstand fra diskriminerende holdninger, sier Enger.