Hopp til hovedinnhold

Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn: Norske barn i Syria må hentes hjem!

– Barna kan ikke gjøres rettighetsløse på grunn av de religiøse villfarelsene til sine foreldre, sier styreleder i HEF, Tom Hedalen. Nå stiller lederskapet i norske tros- og livssynssamfunn seg bak oppropet initiert av Knut Vollebæk om å hente hjem barn av norske IS-krigere.
Nyheter

Felles bekymring
I uttalelsen fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) heter det: "Vi deler bekymringen i oppropet for den kritiske situasjonen barna befinner seg i. Vi oppfordrer regjeringen til å hente hjem de norske barna og deres mødre som ber om det. De juridiske og sikkerhetsmessige utfordringene må løses, men barna må på humanitært grunnlag få den medisinske hjelpen de trenger nå".

Generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys, sier i en pressemelding at det er første gang STL uttaler seg samlet om en så konkret sak.
- Grunnen til det historiske oppropet skyldes at situasjonen for barn i Syria er så prekær – de risikerer å dø om de ikke blir hentet hjem, sier hun.


Viderefører vedtak fra HEF
Tidligere i år kom hovedstyret til HEF med en uttalelse om norske barn i Syria.
"Ingen barn representerer sine foreldres religion eller ideologi", het det i uttalelsen, som ble vedtatt 15. mars 2019. Med dette menes det at barn ikke kan holdes ansvarlige for foreldrenes valg, eller således arve foreldrenes tankegods. Videre kommer det frem av uttalelsen at dersom Norge ikke henter barna, gjøres de stats- og rettsløse. 

– Barna blir gisler for sine foreldres dårlige valg. Dette kan ikke Norge sitte og se på. Barna kan ikke gjøres rettighetsløse på grunn av de religiøse villfarelsene til sine foreldre, sier styreleder i HEF, Tom Hedalen.