Hopp til hovedinnhold

"Filosofi i skolen" lanseres

Human-Etisk Forbund har utviklet en lærerblogg om filosofi. Se lanseringen direkte!
Nyheter KRLE Skole

Med nettstedet Filosofiiskolen.no ønsker Human-Etisk forbund å gi lærere verktøy til å undervise i etikk, humanisme og kristendom på en filosofisk måte.

Legger til rette for filosofiske samtaler

Lærerbloggen har som formål å legge til rette for en mer filosofisk og samtalebasert undervisning i skolen. Den filosofiske samtalen er en metode som er i tråd med målsetninger om dybdelæring og tverrfaglighet i undervisningen, og den er en arena for demokratisk dannelse.

Hans Christian Nes - portrett– Vi ønsker å bidra med lett tilgjengelige ressurser for alle som ønsker å bruke filosofisk dialog som metode i undervisningen. Å gi rom for filosofisk dialog i klasserommet gir elevene mulighet for en dypere og mer selvstendig refleksjon rundt temaene i læreplanen, forteller Hans Christian Nes, leder for livssynsavdelingen i Human-Etisk Forbund.

For lærere på 8.-10. trinn

Målgruppen for nettstedet er først og fremst lærere som underviser på trinn 8-10. Materialet er spesielt tilpasset kompetansemål for KRLE-faget, men også de nye tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap samt livsmestring behandles.

I tillegg kan ressursene være nyttige for alle som ønsker å invitere til filosofiske samtaler, med mennesker i alle aldre.

Lansering med frokostmøte 26. april

Ole Jacob Madsen og Ingun Steen Andersen - portrettLivsmestring er tema når bloggen lanseres på et frokostmøte i Oslo fredag 26. april kl 8.15-9.30.

Frokostmøtet holdes hos Human-Etisk Forbund i Brugata 19 (1. etasje). Det er gratis og åpent for alle.

Ole Jacob Madsen, professor i kultur- og samfunnspsykologi og forfatter av "Generasjon prestasjon", møter lærer Ingun Steen Andersen til samtale. Kaja Melsom, filosof i Human-Etisk Forbund, leder samtalen.

Møtet blir også strømmet direkte, og du kan følge det øverst på denne siden.