Hopp til hovedinnhold

Jeg ble HEF-medlem fordi...

Over 3400 personer har meldt seg inn i Human-Etisk Forbund hittil i år. Møt seks av dem!
Nyheter Medlemskap

Samfunnet er i endring, og Human-Etisk Forbund vokser stadig. Nær en av fem 15-åringer valgte Humanistisk konfirmasjon i 2018, og vi passerer snart 90 000 HEF-medlemmer.

Vi ønsker å vite hva som gjør at folk melder seg inn i forbundet i dag, og forhørte oss derfor med noen av våre ferskeste medlemmer.

Grace-Alexandra - portrett

– Jeg liker at dere støtter Pride

Grace-Alexandra. 17 år. Bor i Hokksund, elev på Åssiden vgs.

Hvorfor har du meldt deg inn i Human-Etisk Forbund?
Jeg støtter alle som gjør noe for skeive folk, og meldte meg inn blant annet fordi jeg så noen av mine venner var på sommerleiren til Humanistisk Ungdom, som virket ganske hyggelig. 

Hva mener du er det viktigste Human-Etisk Forbund jobber med?
Jeg liker at dere er med i Pride og støtter det.  

 

Dan Wiggo - portrett

– HEF bidrar til toleranse for at vi er forskjellige

Dan Wiggo Bovollen. 47 år, bor i Trysil. Jobber som miljøterapeut i bofellesskap for unge flyktninger.

Hvorfor har du meldt deg inn i Human-Etisk Forbund?
Jeg meldte meg inn fordi dattera mi vil konfirmere seg humanistisk. Sønnen min gjorde det samme for noen år siden, og vi har bare gode erfaringer med Humanistisk konfirmasjon.

Jeg kjenner mange gode folk som tilhører forskjellige trossamfunn i Trysil, og jeg er ikke spesielt kritisk til religion. Jeg tror den kan gi mange folk en trygghet og en rettesnor i hverdagen. Samtidig vet jeg at mange sliter med psykiske plager etter opplevelser i trossamfunn i unge år. Og jeg reagerer når religion brukes for å holde folk nede i stedet for å løfte dem oppover og framover i livet. I debatten om vielse av likekjønnede par kommer for eksempel mye av denne "mørke" og undertrykkende siden ved kristendommen fram, synes jeg.

Hva mener du er det viktigste Human-Etisk Forbund jobber med?
Det viktigste Human-Etisk Forbund gjør, er etter mitt syn å bidra til toleranse for at vi mennesker er forskjellige - og at alle er like mye verdt uansett kjønn, legning, livssyn eller etnisitet.

 

Henriette Thune - portrett

– HEF gir en stemme til de mange som ikke er religiøse

Henriette Thune. 45 år, bor i Sandnes. Prodekan for forskning ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.

Hvorfor har du meldt deg inn i Human-Etisk Forbund?
Jeg har i mange år oppfattet Human-Etisk Forbund som en interesseorganisasjon jeg kan identifisere meg med. Jeg var passivt medlem av Statskirken til omkring 2010, da vi bestemte oss for å melde hele familien ut som følge av homofobe uttalelser av daværende biskop i Oslo, Ole Christian Kvarme.

Da min far ble alvorlig syk i mars 2018, meldte han seg umiddelbart ut av Statskirken og inn i Human-Etisk Forbund. Da han døde bare 4,5 måneder etter, visste vi i familien at det var organisasjonssekretær i Aust-Agder, Marianne Løge, vi skulle kontakte med tanke på minnestund. Marianne og Human-Etisk Forbund bistod familien på en kjærlig, tydelig og profesjonell måte og satte rammen for en ikke-religiøs minnestund på Apotekergaarden i Grimstad, akkurat slik pappa ville ha den.

Jeg tenker det var på høy tid at jeg fikk meldt meg inn, for med det å synliggjøre at jeg støtter arbeidet Human-Etisk Forbund legger ned til gode for mange flere enn meg og de som er medlemmer.

Hva mener du er det viktigste Human-Etisk Forbund jobber med?
Jeg tenker at det viktigste Human-Etisk Forbund gjør, er å gi stemme i samfunnsdebatten til de mange i Norge som ikke identifiserer seg som religiøse, og samtidig å tilby alternativ opplæring og høytidsstemte seremonielle overgangsmarkeringer. Det gjør det mulig å velge bort religiøse tradisjoner man kanskje ikke føler seg helt komfortabel med, selv om de er tradisjon.
 
 

Vegard - portrett

– Verdiene i HEF står i stil med mine egne

Vegard Kristoffersen. 27 år gammel student, nyutdannet estetiker.

Hvorfor har du meldt deg inn i Human-Etisk Forbund?
Jeg mener verdiene i HEF står i stil med mine egne.

Hva mener du er det viktigste Human-Etisk Forbund jobber med?
Arbeidet Human-Etisk Forbund gjør for muligheten til å ytre seg og politisk engasjement er det jeg mener er det viktigste – det gir hver og en en stemme! Jeg vil tro at dette er det beste Human-Etisk Forbund gjør for samfunnet.

 

Jon Ingve - portrett

– Jeg var i en humanistisk begravelse

Jon Ingve Liebich. 65 år, bor på Kolbotn. Pensjonist, tar konsulentoppdrag på si.

Hvorfor har du meldt deg inn i Human-Etisk Forbund?
Jeg var inne på tanken allerede i studietiden på 70-tallet, men det rant ut i sanden. Jeg var nylig i en humanistisk begravelse og synes dette var slik jeg ville ha det. Personen i sentrum. Sammen med tankene jeg allerede hadde på 70-tallet, gjorde dette utslaget.

Hva mener du er det viktigste Human-Etisk Forbund jobber med?
Et human-etisk livssyn uten religiøs tilknytning.

 

Kirsti - portrett

– Dere står for menneskeverd og retten til å utvikle seg i frihet

Kirsti Ramnefjell. 57 år, bor på Høvik i Bærum. Har en sønn og to hunder. Jobber i flyselskap med gruppebookinger.

Hvorfor har du meldt deg inn i Human-Etisk Forbund?
Jeg har tenkt på å melde meg inn en stund, men det har av en eller annen grunn ikke blitt noe av. Min sønns konfirmasjon og min fars bisettelse var i deres regi. Det føltes veldig riktig. I tillegg synger min lillesøster i HUM-koret.
 
Jeg er ingen religiøs person, og har heller ikke vokst opp med det, men respekterer andres tro. Det alene er vel egentlig ingen grunn til å melde seg inn, men jeg liker det dere står for, med tanke på menneskeverdet og retten til å utvikle seg i ansvarlig frihet uten fordømmelse. 

 

Velkommen!

Vi ønsker Grace-Alexandra, Dan Wiggo, Henriette, Vegard, Jon Ingve, Kirsti og alle andre nyinnmeldte hjertelig velkommen som medlemmer.

Bli kjent med flere av våre medlemmer her:


Les mer om medlemskap i Human-Etisk Forbund