Hopp til hovedinnhold

Nå har vi mistet Norges eneste sykehushumanist

– Vi kan ikke akseptere at pasienter kun får tilbud om å snakke med en prest, skriver Morten Moa.
Skrevet av Morten Moa (fylkesleder i HEF Trøndelag) Nyheter Det offentlige skal møte alle livssyn likt HEF i media Nyheter Trøndelag

Morten Moa - portrettVisste du at St. Olavs hospital i Trondheim har hatt Norges eneste sykehushumanist – i et vikariat som nå er avsluttet? Vi kan ikke akseptere at pasienter på sykehus i Norge kun får tilbud om å snakke med en prest.

Det er klart at presten har lang erfaring og kompetanse med sjelesorg, men kan vi ikke anerkjenne at det for mange er problematisk at selve fundamentet for sjelesorgen presten utøver er kristent? Hvordan skal vi bygge samfunnsinstitusjoner som favner alle hvis vi fortsetter å akseptere rene prestetjenester ved alle landets sykehus?

Det er behov

Erfaringene med sykehushumanist ved St. Olavs hospital i Trondheim viser at det er behov for å gjøre dette til en fast ordning.

Siden høsten 2015 har Cathrine Bang Hellum vært tilgjengelig for samtaler med pasienter og pårørende ved St. Olavs hospital, som den første sekulære samtalepartneren ved et sykehus i Norge. Hun ble ansatt i et vikariat for en av prestene som skulle ut i permisjon, og når permisjonstiden nå er over har vi mistet Norges eneste sykehushumanist.

Ved St. Olavs hospital har de i løpet av de tre årene med egen sykehushumanist sett at det har vært et behov for et livssynshumanistisk samtaletilbud. Prestene har erkjent at de ikke fyller samtalebehovet for alle og at en sykehushumanist både beriker og legitimerer tjenesten.

Over 200 samtaler

Som fast ansatt har Hellum gått inn i den ordinære vaktordningen i prestetjenesten. Hun har i løpet av vikariatet blant annet bidratt til å utvikle en livssynsmangfoldig adventssamling og en humanistisk morgensamling. I 2017 hadde hun over 200 samtaler. Lederen for prestetjenesten er helt klar på at det er avgjørende med fast ansettelse framfor at man bare står på en tilkallingsliste.

En lignende erfaring har vi fra Oslo universitetssykehus, hvor de tilbyr samtalepartnere fra ulike tros- og livssynssamfunn i en tilkallingsordning. Svært få benyttet seg av dette tilbudet. Det er ikke spesielt overraskende – prestene er til stede i hverdagen og er raskt tilgjengelige for folk, og de får et kollegialt samarbeid med sykepleiere og leger.

Sykehushumanist Cathrine Bang Hellum på konferansen Chaplaincy for alle om offentlig livssynsbetjening i 2016. Sykehushumanist Cathrine Bang Hellum på konferansen Chaplaincy på norsk, om livssynsbetjening i offentlige institusjoner, i 2016.

Kan ikke ha monopol

Filosof Morten Fastvold har selv vært tilknyttet denne tilkallingsordningen og uttrykker at det ifølge hans erfaringer er tre ting som gjelder: Tilstedeværelse, tilstedeværelse, tilstedeværelse.

Human-Etisk Forbund mener at Den norske kirke ikke kan ha monopol på samtaletilbudet i fellesinstitusjoner som sykehus, fengsel og forsvar. Det er på høy tid å ta inn over seg det stadig økende mangfoldet i tro og livssyn i Norge. Og ikke minst at stadig færre oppgir å ha en gudstro.

Framtiden for en fast ansatt sykehushumanist ved St. Olavs hospital i Trondheim står nå kun på sykehusledelsens vilje til å prioritere lønnsmidler til en ny stilling.


Dette innlegget ble først publisert på Adressa.no


Se også: