Hopp til hovedinnhold

Flere nordmenn ønsker ikke-kirkelig bryllup

6 av 10 nordmenn vil helst gifte seg et annet sted enn kirken - men det mangler gode alternativer.

Bare 19 % kjenner til et fint nok ikke-religiøst lokale i sitt nærområde. Det viser Den norske bryllupsundersøkelsen, foretatt av Respons Analyse på vegne av Human-Etisk Forbund.

Tale Pleym - portrett– Forespørselen etter ikke-religiøse alternativer øker i takt med hvordan samfunnet endrer seg. Vi ønsker å bestemme selv, og stadig flere vil ha rammer rundt bryllupet som gjenspeiler verdiene de er opptatt av. Vi er opptatt av å tilby vielser som gjenspeiler kjærlighet, likeverd og gjensidig respekt, sier Tale Pleym, seremonisjef og vigsler i Human-Etisk Forbund.

Gifter seg i kirken fordi det mangler gode seremonilokaler

I undersøkelsen svarer hver fjerde nordmann at de mener det er hyklersk å gifte seg i kirken hvis man ikke er personlig troende. Samtidig har Pleym ferske eksempler på at brudepar velger å gifte seg i kirken, nettopp fordi de ikke har funnet et egnet ikke-religiøst sted å gifte seg.

– Det er mange brudepar som gjerne vil ha bryllupet sitt et annet sted enn i en kirke. For de som ikke ønsker religiøse rammer for vielsen er det unaturlig å velge religiøse bygg, sier Pleym.

– Det finnes "Folkets hus" eller samfunnshus rundt omkring. Disse kan gjerne brukes, men det er likevel ikke alle steder hvor disse husene er tilgjengelige. De er ofte gammeldagse, og har et innhold og en estetikk som ikke følger helt med i tiden. Folk ønsker gjerne et rom som er mer åpent og lyst, og som skaper en vakker ramme for den viktige begivenheten. Derfor må vi sammen intensivere arbeidet for at kommunene tilbyr verdige alternativer for alle.

Tradisjoner fortsatt viktig

Mens man tidligere giftet seg fordi samboerskap i mange deler av samfunnet ikke var en akseptert samlivsform, er det i dag andre kriterier som ligger til grunn for at folk gifter seg.

– Forelskelse er definitivt den viktigste faktoren for at nordmenn inngår ekteskap. Sekundært er ønsket om å forplikte seg, mens også juridiske fordeler kommer høyt på lista. Det er kun et mindretall som gifter seg av religiøs overbevisning. Bare 7 % oppgir at religion var en utløsende faktor for giftermålet, sier seremonisjefen.

Funn fra undersøkelsen

Den norske bryllupsundersøkelsen ble gjennomført av Respons Analyse i juni 2018 med et representativt utvalg av den voksne befolkningen, totalt 1023 respondenter.

Bryllupsundersøkelsen 2018 - tabell: Dersom du skulle giftet deg i dag, er det viktig for deg at ditt ekteskap inngås i en religiøs seremoni?

Bryllupsundersøkelsen 2018 - tabell: Dersom du skulle giftet deg i dag, hvor ville du helst valgt å gjøre det?

Bryllupsundersøkelsen 2018 - tabell: Dersom du skulle giftet deg i dag, kunne du tenke deg å gifte deg i et ikke-religiøst/nøytralt seremonilokale?

Bryllupsundersøkelsen 2018 - tabell: Hva var årsaken til at du giftet deg?


Les mer om Humanistisk vigsel


Se også: