Hopp til hovedinnhold

Dømt til døden «for ateisme» – sporløst borte

I april 2017 ble Ahmad Al Shamri dømt til døden i Saudi-Arabia «for ateisme». Siden har ingen hørt fra ham.

Den internasjonale humanistorganisasjonen IHEU oppfordrer medlemsorganisasjoner og støttespillere til å ta kontakt med sin nærmeste ambassade og etterspørre informasjon om situasjonen til Al Shamri. Human-Etisk Forbund har denne uken sendt et brev til Saudi-Arabias ambassade i Oslo.

– Vi fremmer vår bekymring til saudiske myndigheter om ytringsfriheten i landet, og ber spesielt om status i saken til Ahmad Al Shamri, sier vår generalsekretær Trond Enger.

Vår plikt å heve stemmen

I dag deltok han på Amnestys månedlige demonstrasjon utenfor den saudiarabiske ambassaden i Oslo, til støtte for bloggeren Raif Badawi og andre samvittighetsfanger i regimet.

Trond Enger holder appell på demonstrasjon utenfor Saudi-Arabias ambassade i Oslo.

– Livssynsfrihet og ytringsfrihet henger sammen. De må gjelde for alle, også for ikke-troende. Frihet og menneskerettigheter skal komme alle til gode. For hvis ikke alle har det, har ingen det. Derfor krever vi at Saudi-Arabia løslater Raif Badawi, Ahmad Al Shamri, og alle de andre som holdes i fangenskap og straffes hardt – bare fordi de har sagt sin mening, sa Enger i sin appell.

– Som humanister er det vår plikt å protestere når menneskers fundamentale rettigheter brytes, understreket han.

Du kan se hele appellen i vår livestream fra demonstrasjonen på vår Facebook-side:

INGEN FRIHET UTEN YTRINGSFRIHET! Vi er utenfor ambassaden til Saudi-Arabia og krever at Raif Badawi, Ahmad Al Shamri og alle andre samvittighetsfanger blir satt fri. Blant appellantene er vår generalsekretær Trond Enger. Følg med og signér Amnestys aksjon!

Publisert av Human-Etisk Forbund Fredag 5. oktober 2018

Sidestiller ateisme med terrorisme

I Saudi-Arabia er det livsfarlig å omtale seg selv eller andre som ikke-troende. Landets lovverk sidestiller ateisme med terrorisme, og terrorisme kan straffes med døden.

Ahmad Al Shamri ble arrestert etter at han angivelig skal ha gitt avkall på sin islamske tro i sosiale medier. Han ble anklaget for ateisme og blasfemi, og ble altså dømt til døden i april i fjor.

– Denne utviklingen ser vi dessverre flere steder. Ateisme sidestilles med terrorisme eller blasfemi i land hvor dette straffes hardt. Dermed blir det å være ateist eller humanist i seg selv en forbrytelse. Ved å gi uttrykk for livssynet sitt risikerer man forfølgelse, lange fengselsstraffer eller til og med livet, sier Enger.

Han viser til den årlige rapporten Freedom of thought, som tar for seg status for tros- og livssynsfriheten i verden. Den viser at man i hele 12 land risikerer dødsstraff for å forlate statsreligionen og erklære seg som ikke-religiøs.


Dette kan du gjøre:


Les mer om vårt internasjonale arbeid