Hopp til hovedinnhold

Klare krav for å avholde skolegudstjenester

– Bra at vi har fått en nasjonal veileder med tre tydelige forutsetninger, sier Trond Enger.

Regjeringen la i dag fram en nasjonal veileder for gudstjenester i skoletiden. Veilederen legger ansvaret på skoleeier (kommunene) for å bestemme om skolene skal delta på gudstjenester, og gir samtidig tre klare forutsetninger som må ligge til grunn.

Trond Enger, generalsekretær i Human-Etisk Forbund, er skuffet over at regjeringen nå anbefaler alle skoler å gjennomføre skolegudstjenester, men synes det er bra at regjeringen har fått på plass en nasjonal veileder som gir forutsigbarhet for elever og foresatte.

Tre tydelige forutsetninger

Enger fremhever at veilederen gir tre klare forutsetninger som skolen må oppfylle før en eventuell gudstjeneste kan avholdes.

Trond Enger - portrett

– For det første er vi fornøyd med at den nasjonale veilederen slår fast at foresatte og elever skal ha et valg mellom to likeverdige arrangementer. Et likeverdig arrangement må, for å være likeverdig, tilby samme høytidsstemte opplevelse som en gudstjeneste. Mange skoler har allerede gode, likeverdige ordninger, men det er store variasjoner landet rundt, sier Enger.

– For det andre krever veilederen at foresatte og elever skal få informasjon om begge oppleggene samtidig, så de kan ta et informert valg. Human-Etisk Forbund er skuffet over at kravet om aktiv påmelding er fjernet. Ingen elever bør bli tatt med på religiøse handlinger uten samtykke fra foresatte.

– For det tredje blir det understreket at skolen må ha et fellesarrangement som alle elever kan delta på i forkant av juleferien. Det er en seier at det er slutt på praksisen at gudstjenesten kan være del av den felles avslutningen for elevene. Vårt håp er at disse kravene vil medføre at alle barn i Norge vil oppleve en mer inkluderende førjulstid.

Forkynnelse hører ikke hjemme i skoletiden

Enger påpeker at Human-Etisk Forbund er imot at elever utsettes for forkynnelse i skoletiden, da livssyn er et privat anliggende.

– Vi mener at religionsutøvelse er foreldrenes ansvar. Men når regjeringen først har anbefalt at gudstjenester skal være en del av skolens tilbud, er det viktig at de tydelige forutsetningene i den nasjonale veiledningen blir fulgt av landets kommuner. En skolegudstjeneste kan ikke lenger bli avholdt uten at elevene samtidig får tilbud om en likeverdig opplevelse, sier Enger.

Viktig å skape felleskapsarenaer

Enger forventer at Kunnskapsdepartementet tar ansvar for at kommunene følger de nye retningslinjene bedre enn de gamle, og samtidig legger til rette for flere inkluderende aktiviteter i skoletiden.

– Vi kommer til å følge opp dette framover. Når ansvaret nå blir løftet til kommunalt nivå vil forhåpentligvis flere elever få oppleve en inkluderende førjulstid. Det hviler et stort ansvar på kommunene for å skape fellesskapsarenaer og likeverdige arrangementer for alle elevene, avslutter han.


Se den nye nasjonale veilederen på Utdanningsdirektoratets nettsider


Se også: