Hopp til hovedinnhold

Krever at regjeringen stanser eksport til Saudi-Arabia

– Bruddene på menneskerettighetene i dette landet gjør at vi knapt har et valg, sier generalsekretær Trond Enger.

Amnesty krever at norske myndigheter stanser all eksport av militært materiell til Saudi-Arabia, og Human-Etisk Forbund støtter kravet.

– Krigen i Jemen, drap og fengsling av egen befolkning som er kritisk til dette religiøse regimet, er alle grunner til at vi avslutter all handel med Saudi-Arabia. Bruddene på menneskerettighetene i dette landet gjør at vi knapt har et valg, sier vår generalsekretær.

– Norge bør være i front av alle gode krefter som ønsker å vise motstand mot dette autoritære regimet.

Oljefondets investeringer bør gjennomgås

Amnesty vil også ha en full gjennomgang av Oljefondets investeringer i Saudi-Arabia, blant annet med tanke på krigføringen i Jemen.

Enger mener en gjennomgang er et moderat krav, og sier Human-Etisk Forbund slutter seg til dette.

– Det som skjer i Jemen nå er en humanitær katastrofe som ettertiden vil dømme oss for dersom vi ikke gjør alt vi kan for at denne krigen får en avslutning.  

Saudi-Arabia er verst i verden på tros- og tankefrihet

I følge årets "Freedom of thought"-rapport, som ble lansert denne uka, ligger Saudia-Arabia helt i bunn på grunnleggende menneskerettigheter som ytringsfrihet og livssynsfrihet.

– Det saudiske regimet har mange grove overgrep på samvittigheten, sier Enger.

Human-Etisk Forbund støtter og deltar på Amnestys månedlige demonstrasjoner utenfor Saudi-Arabias ambassade i Oslo.

Trond-Enger med Ina Tin og John Peder Egenæs fra Amnesty utenfor den saudiske ambassaden.Trond-Enger med Ina Tin og John Peder Egenæs fra Amnesty utenfor den saudiske ambassaden.

Bred støtte til eksportstans

Venstre, KrF, SV, MDG og Rødt støtter også Amnestys krav. Det samme gjør flere av de største hjelpeorganisasjonene, inkludert Norsk Folkehjelp, Redd Barna og Kirkens Nødhjelp.

Også innenfor tros- og livssynsfeltet er det bred støtte til kravet. Mellomkirkelig Råd, Den katolske kirke, Buddhistforbundet og Kvekersamfunnet er blant organisasjonene som slutter seg til.

Les mer om saken på Fritanke.no


Se også: