Hopp til hovedinnhold

Vi må støtte modige stemmer

– For mange kvinner betaler en altfor høy pris for å bruke ytringsfriheten sin, sier vår generalsekretær på kvinnedagen.

På den internasjonale kvinnedagen er ytringsfrihet og kamp mot undertrykking høyt oppe på dagsorden.

Høsten og vinteren har vært preget av #metoo, der kvinner verden over tar et oppgjør med seksuell trakassering. Kampanjen er stemt frem som hovedparole i årets 8. mars-tog både i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

#Metoo og ytringsfrihet

– Ytringsfriheten er en grunnleggende menneskerettighet, og den gjelder for alle. Dessverre er det slik at for mange kvinner betaler en altfor høy pris for å bruke den, sier vår generalsekretær Trond Enger.

Han mener det er positivt at flere tør å bruke sin stemme til å kjempe mot trakassering og undertrykking.

– Det som kommer veldig tydelig frem gjennom #metoo, er hvor utbredt problemet er. Seksuell trakassering kan skje over alt, og organisasjoner som Human-Etisk Forbund er ikke et unntak. Derfor jobber vi med å gjøre våre retningslinjer for varsling bedre kjent for frivillige og ansatte, sier han.

Krever rett til selvbestemmelse

Flere undertrykkende praksiser har sine røtter i religion og kultur. I noen land med sterk katolsk innflytelse er lovgivningen så streng at jenter og kvinner må fullføre graviditeten, selv om den er forårsaket av incest eller medfører stor risiko for mors liv og helse.

Les mer om vårt syn på abort

Men det er lyspunkter – i Irland går det nå mot folkeavstemming for å avgjøre om landet skal kvitte seg med verdens strengeste abortlov, og i Iran våger stadig flere kvinner å trosse påbudet om å bære hijab.

– For humanister er individets frihet og retten til å bestemme over sin egen kropp sentral. Samfunnsutvikling krever at noen tør å gå foran. Derfor må vi støtte opp om modige kvinner som bruker sin stemme både her i Norge og internasjonalt, sier Enger.Jesidijenter

Støtt vårt internasjonale arbeid

Vi samarbeider med Norsk Folkehjelp i kampen mot religiøs og kulturell undertrykking. 

  • Bekjempelse av vold mot kvinner i Rwanda
  • Krisehjelp og støtte til jesidier i Irak

Les mer og gi ditt bidrag