Hopp til hovedinnhold

Ledige signaturbygg kan bli felles seremonilokaler

HEF og Oslos kulturbyråd diskuterte det økende behovet for nøytrale seremonirom i hovedstaden.

Oslos behov for livssynsnøytrale lokaler til seremonier og markeringer vil øke dramatisk i fremtiden. I en fersk undersøkelse utført av Norstat for Human-Etisk Forbund svarer kun 45 prosent av Osloborgere at de ønsker gravferd i regi av Den norske kirke. På landsbasis svarer kun 37 prosent av de mellom 18-39 år det samme.

– I dag får nesten ni av ti en kirkelig gravferd. I løpet av få generasjoner vil det endre seg drastisk, og det må Oslo kommune forberede seg på, sier seremonisjef i Human-Etisk Forbund, Tale Pleym.

Det haster å finne løsninger

Etter at det ble kjent at flere av Oslos signaturbygg snart blir ledige tok Human-Etisk Forbund kontakt med kulturbyråd Rina Mariann Hansen. Formålet er å diskutere muligheten til å etablere nye seremoni- og festlokaler for befolkningen.

Seremonisjef Tale Pleym med kulturbyråd Rina Mariann Hansen og direktør for gravferdsetaten Lene Mürer i kapellet på Østre gravlund.Tale Pleym med kulturbyråden og gravferdsdirektøren i kapellet på Østre gravlund.

– Det haster å få på plass løsninger for å imøtekommende en stadig mer mangfoldig befolkning. I dag er det kun Den norske kirke som har mulighet til å tilby lokaler ved markeringer som krever mer enn 300 sitteplasser, sier Pleym.

I dag mangler Oslo lokaler som kan brukes til større seremonier, offentlige minnemarkeringer og andre anledninger, uavhengig av tro eller livssyn.

– Er det ikke flott hvis Oslo kommune kan legge til rette for å ha et seremonilokale som hele befolkningen kan bruke. Det er jo ikke slik at det må bygges nytt, sier Pleym og peker på Munch-museet på Tøyen, Deichmanske bibliotek på Hammersborg og Nasjonalgalleriet på Tullinløkka som muligheter kommunen bør se nærmere på.

Ingen vil gifte seg ved en gravlund

I dag inviterte Human-Etisk Forbund kulturbyråd Rina Mariann Hansen til en befaring på det største kapellet på Østre gravlund som i dag brukes i ikke-kirkelige gravferder. Kapellet har 220 sitteplasser og er i tillegg religiøst utsmykket, slik at heller ikke det er egnet for alle.

På befaring i det store kapellet.På befaring i det store kapellet.

– I tillegg gjør den sterke tilknytningen til gravplassen at få ønsker å bruke kapellet til andre markeringer, som for eksempel bryllup, sier Pleym, som håper befaringen viser frem behovet for å etablere et nytt og større felleslokale.

Hun mener at møtet på torsdag er viktig med tanke på videre utvikling av Oslo by og hvordan hovedstaden skal ta vare på livssynsmangfoldet i fremtiden.

På befaringen sa byråd Rina Mariann Hansen at det er lite aktuelt å bygge nye lokaler:

– Oslo har store investeringer som skal gjøres. Skoler, barnehager og sykehjem vil alltid stå først i køen, og det er ikke opplagt at det vil bli brukt penger på å bygge nye seremonirom. Så vi må bruke de byggene vi allerede har, og her må vi bli flinkere til å tenke flerbruk og merbruk.

Byrådet setter ned utvalg

– Til høsten vil vi sette ned et utvalg som skal se på Oslo som livssynsåpen by. Mandatet er ikke klargjort ennå, men seremonirom og møteplasser må være en del av utvalgets oppdrag. Vi mangler en helhetlig og overordnet livssynspolitikk for Oslo, og det trenger vi, sier Hansen.

Tale Pleym mener det er viktig at arbeidet kommer i gang så snart som mulig.

– Det er på høy tid at hovedstaden får etablert verdige lokaler til den voksende befolkningen som ikke har kristen forankring. Alle innbyggere fortjener å ha tilgang på flotte lokaler til viktige seremonier, offentlige minnemarkeringer og andre arrangementer.

– Nå har vi sagt fra at vi ikke er fornøyd med situasjonen slik den er i dag. Vi vil at noe skal skje snart, og det er flott at kommunen har sagt at de setter i gang en prosess. Den må vi være en del av, avslutter HEFs seremonisjef.

7 av 10 mener kommunen bør tilby seremonirom for alle

Norstat gjennomførte en undersøkelse på vegne av Human-Etisk Forbund i mars 2018 med et representativt utvalg av den voksne befolkningen, totalt 1016 personer.

Undersøkelsen viser blant annet at kun halvparten av Norges befolkning ønsker gravferd i regi av Den norske kirke. 70 prosent av Oslos befolkning mener kommunene bør tilby livssynsåpne seremonirom som alle kan bruke, uavhengig av tro eller livssyn.

Tabell: type gravferdsseremoniLast ned tabellen om type gravferdsseremoni (pdf)

Tabell: livssynsåpne seremonirom Last ned tabellen om livssynsåpne seremonirom (pdf)


Se også: