Hopp til hovedinnhold

GDPR og personvern i Human-Etisk Forbund

– Vi har lang erfaring med personvern og våre medlemmer kan føle seg trygge, sier generalsekretæren.
Nyheter For medlemmer

1. juli trer de nye felles-europeiske reglene for personvern (GDPR) i kraft i Norge. Det nye regelverket innebærer en innstramming og tydeliggjøring av hvordan organisasjoner kan samle inn og behandle personopplysninger. Dette gjelder selvfølgelig også for Human-Etisk Forbund.

– HEF er en stor organisasjon, med mange medlemmer, tillitsvalgte, frivillige og ansatte. Vi samler inn mye opplysninger om alle disse gruppene, og noen av opplysningene er sensitive, sier generalsekretær Trond Enger.

Lang erfaring med personvern

Trond Enger - portrettTrond Enger er generalsekretær i Human-Etisk Forbund. Han er stolt over at vi har blitt 100 000 medlemmer!Generalsekretæren understreker at personvern har hatt høy prioritet i forbundet i lang tid.

– HEF har mange års erfaring med å behandle store og sensitive datamengder, og derfor blir kanskje endringene mindre for oss enn for en del andre virksomheter som ikke har måttet tenke på dette tidligere, sier Enger.

Det nye regelverket vil likevel medføre noen rutineendringer og enda større bevissthet rundt personvern, og forbundet har satt ned en prosjektgruppe for GDPR. Det vil også bli oppnevnt et personvernombud.

Leverer ikke ut medlemsopplysninger

Som livssynssamfunn, seremonileverandør og interesseorganisasjon er forbundet underlagt strenge personvernregler, og har vært det i flere tiår. Dette gjelder særlig overfor medlemmene, da medlemskap i livssynsorganisasjoner er ansett som en sensitiv personopplysning. Forbundet har ikke lov til å oppgi hvorvidt en person er medlem uten personens samtykke.

På Voss ble det nylig framsatt en påstand om at medlemsopplysninger ble utlevert til en lokalpolitiker i forbindelse med anklager om drapstrusler, men forbundet har ikke fått noen dokumentasjon som tilsier at dette faktisk har skjedd.

– Vi ble beskyldt for å spre personsensitive opplysninger til anonyme personer som ringer inn. Det gjør vi selvsagt ikke. Vi har meget strenge personvernregler rundt vårt medlemsregister. Folk kan ikke ringe til ansatte eller tillitsvalgte for å få bekreftet eller avkreftet om navngitte mennesker er medlem i Human-Etisk Forbund, sier generalsekretæren.