Hopp til hovedinnhold

Vil være en raus stemme for ny livssynspolitikk

I dag tiltrer Trond Enger som ny generalsekretær i Human-Etisk Forbund.

Enger kommer fra stillingen som generalsekretær i Venstre, og ser frem til å sette i gang med nye oppgaver.

– Noe av det første jeg vil sette meg inn i er regjeringens arbeid med nye rammevilkår for tros- og livssynssamfunn, og hvordan Human-Etisk Forbund kan bidra til å finne løsninger som er fremtidsrettet, bærekraftige og som likebehandler alle tros- og livssynsamfunn, sier han.

Veiskille for tros- og livssynspolitikken

Allerede i år står livssynspolitikken foran store endringer. Regjeringen har sendt ut forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn, og har varslet at det vil komme en stortingsmelding for en helhetlig tros- og livssynspolitikk.

Human-Etisk Forbund skal ha en tydelig stemme i debatten om veivalg for Norge. Vi vil vektlegge åpenhet, rettferdig fordeling og likebehandling mellom livssyn. Det er nødvendig for å bygge et mangfoldig samfunn der alle kan føle seg inkludert uavhengig av livssyn, sier han.

Vil hjelpe humanister i fare

Som ny generalsekretær vil Trond Enger også vektlegge Human-Etisk Forbunds internasjonale engasjement. I flere land er det å være ateist eller å tilhøre en religiøs minoritet forbundet med fare, viser en ny internasjonal rapport.

– Demokrati og ytringsfrihet er to av humanismens kjerneverdier. Human-Etisk Forbund er den største humanistorganisasjonen i verden, og vi har et ekstra ansvar for å protestere når folk risikerer å bli forfulgt, fengslet eller til og med dømt til døden fordi de ikke tilhører majoritetsreligionen, avslutter han.


Se også: