Hopp til hovedinnhold

Slutt på likebehandlingen av livssyn?

Det ser dessverre ikke ut som om kulturministeren går inn for å behandle folk i Norge likeverdig, skriver rådgiver Lars-Petter Helgestad.

Lars-Petter Helgestad - portrettPå nyttårsaften presiserte kulturministeren i Aftenposten at hun og regjeringen ikke har konkludert angående sitt forslag om å øke den økonomiske forskjellsbehandlingen av Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn. Resten av innlegget bruker hun pussig nok på å forsvare den konklusjonen hun mener hun ikke har kommet til ennå.

Regjeringens forslag er at Den norske kirke fremdeles skal finansieres uavhengig av sitt fallende medlemstall. Andre tros- og livssynssamfunn vil regjeringen gi tilskudd per medlem, uten å fortsette 50 års praksis med å bevilge det samme som Den norske kirke får per medlem. Dette bruddet mener altså kulturministeren er i tråd med grunnlovsvedtaket fra 2012 om at «alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje». I praksis vil det føre til at vi som ikke er med i Den norske kirke år etter år vil bidra med stadig mer av våre skattepenger til driften av trossamfunnet Den norske kirke.

Selv vi i Human-Etisk Forbund vil at samfunnet i fellesskap skal ta vare på kulturhistorisk viktige kirkebygg. Det krever imidlertid at regjeringen skiller tydelig økonomisk mellom det som er tilskudd til vernede bygninger og drift av trossamfunnet. For støtte til drift må likebehandlingen være streng og per medlem, hvis ikke regjeringen ønsker å tiltrekke seg kritikk fra de internasjonale menneskerettighetsorganene.

Det ser dessverre ikke ut som om kulturministeren går inn for å behandle folk i Norge likeverdig, uavhengig av hvilket tros- eller livssynssamfunn de er medlem av. Men som statsråden selv peker på: Regjeringen har ennå mulighet til å legge frem et enda bedre forslag enn det hun har kommet med.


Dette innlegget sto først på trykk i Aftenposten, i forkortet versjon.

Human-Etisk Forbund er kritisk til at det nye lovforslaget legger opp til særbehandling av Den norske kirke – les vårt høringssvar


Les også: