Hopp til hovedinnhold

Ny avtale med Norsk Folkehjelp

HEF og Norsk Folkehjelp skal fortsette å samarbeide i kampen mot religiøs og kulturell undertrykking i Irak og Rwanda.

Human-Etisk Forbund og Norsk Folkehjelp inngikk en treårig samarbeidsavtale i 2015. HEF ønsket å styrke den internasjonale innsatsen og ville samarbeide med en profesjonell bistandsaktør med tilsvarende verdigrunnlag. Norsk Folkehjelp har jobbet for å fremme solidaritet, menneskeverd og menneskerettigheter i snart 80 år, og deres profil passet oss godt.

Fornyet avtalen til 2020

I dag kom generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Westhrin, til HEFs hovedkontor i Oslo for å signere en ny samarbeidsavtale.

– Samarbeid er viktig for oss, både ute i felt og her hjemme. Da er vi ekstra fornøyde med å samarbeide med dere. Human-Etisk Forbund er en solid medlemsorganisasjon som deler vårt syn på internasjonal solidaritet og viktige verdier som likestilling og rettferdig fordeling, sa Westhrin før signeringen.

Vår generalsekretær Kristin Mile takket for godt samarbeid i de tre årene som er gått, og sa hun ser frem til fortsettelsen.

– Prosjektene i Rwanda og Irak har vakt god respons og engasjement i organisasjonen vår, og i årene som kommer skal vi gjøre det enda lettere for våre medlemmer å engasjere seg og bli givere, sa Mile.

Den nye avtalen varer til og med 2020.

F.v. Heidi Smerud, Kristin Mile, Henriette Westhrin og Janet Øverland. Fornøyd med ny avtale. F.v. Heidi Smerud (markedsrådgiver, Norsk Folkehjelp), Kristin Mile, Henriette Westhrin og Janet Øverland (organisasjonsrådgiver, HEF).

Støtt prosjektene i Irak og Rwanda

Organisasjonene samarbeider om to hovedprosjekter: bekjempelse av vold mot kvinner i Rwanda, samt krisehjelp og støtte til jesidiene i Irak.

HEF bidrar økonomisk og administrativt med innsamling av midler og oppfølging av prosjektene. Vi har også sendt frivillige ambassadører til Irak og Rwanda, som siden har skapt oppmerksomhet rundt prosjektene gjennom blant annet foredrag og avisinnlegg.

Vil du bidra?
Støtt vårt arbeid mot undertrykking og diskriminering her