Hopp til hovedinnhold

Dypt bekymret for egyptisk forbud mot ateisme

HEF og Den norske kirke har i fellesskap bedt utenriksministeren protestere mot uthuling av livssynsfriheten i Egypt.

I et åpent brev til utenriksminster Ine Eriksen Søreide (H) uttrykker Human-Etisk Forbund og Mellomkirkelig råd i Den norske kirke dyp bekymring for det nye lovforslaget i Egypt som vil gjøre det straffbart å være ateist. Det vil i praksis si at det kan bli lovpålagt å tro på Gud.

Kristin Mile og Berit Hagen Agøy - portrett

Brevet er undertegnet av generalsekretærene Kristin Mile i HEF og Berit Hagen Agøy i Mellomkirkelig råd (foto: Kirkerådet, Den norske kirke). De ber utenriksministeren om å ta i bruk alle tilgjengelige virkemidler overfor egyptiske myndigheter.

Les hele brevet her:

Åpent brev til utenriksministeren om tros- og livssynsfrihet i Egypt

Human-Etisk Forbund og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke er dypt bekymret for enkeltmennesker og gruppers tros- og livssynsfrihet i Egypt. Egypt har gjennom sin grunnlov (§64) absolutt tros- og livssynsfrihet. Vi har dessverre sett at blasfemiloven fra 1982, som skal beskytte de monoteistiske religioner mot krenkelser, i stadig større grad blir brukt mot mennesker som uttrykker ateistiske eller agnostiske standpunkt. Den praksis som gjennomføres i møte med ateisme i Egypt har uthult og fjernet absolutt tros- og livssynsfrihet i Egypt de siste årene.

Et eventuelt lovvedtak i den egyptiske nasjonalforsamling som forbyr ateisme i Egypt vil medføre at tros- og livssynsfrihet formelt blir fjernet fra det egyptiske samfunn. Dette er en svært alvorlig og urovekkende utvikling i et samfunn som allerede i praksis sensurer og forfølger mennesker for deres tro eller overbevisning.

Human-Etisk Forbund og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke appellerer til Utenriksministeren om å bruke de virkemidler som er tilgjengelige til å uttrykke denne bekymringen overfor egyptiske myndigheter.

Last ned brevet (pdf)


Se også: