Hopp til hovedinnhold

Problematisk at prester overbringer dødsbudskap

– Flesteparten av befolkningen er ikke-troende. Da er det unaturlig at et trossamfunn får denne oppgaven, sier vår generalsekretær.

Det ble nylig forhandlet fram en ny beredskapsavtale for prester, slik at de kan gå med dødsbudskap til pårørende på vegne av politiet. Human-Etisk Forbund mener at denne ordningen er problematisk.

Burde være en offentlig oppgave

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger, er ikke i tvil om at prestene gjør en god jobb, men påpeker at skillet mellom stat og kirke burde få praktiske konsekvenser også på dette området.

– De gjør en fantastisk bra jobb, men vi må kunne endre oss når samfunnet har endret seg. Dette burde være en offentlig oppgave, sier Enger.

En ekstra belastning

At budbringeren som oftest ikke vet livssynet til avdøde eller pårørende, er også en avgjørende faktor.

– Mangelen på innsikt i folks religion gjør at det er nettopp politiet som må ta dette ansvaret. Det er ingenting i veien for at de pårørende kontakter noen fra kirken eller andre religioner på et senere tidspunkt for bistand og trøst, mener Enger.

– Det signalet vi har fått er at noen ser det som en ekstra belastning når det er en prest som kommer på døren.

Se Engers uttalelser i Aftenpostens artikkel om saken


Se også: