Hopp til hovedinnhold

Kritiserer Norge i FN-rapport

Norges innsats for livssynsfrihet og asylsøkeres rettigheter får kritikk i ny rapport fra NGO Forum for menneskerettigheter.

Trond Enger - portrettAsylsøkere som har blitt sendt ut av Norge har blitt utsatt for tortur i hjemlandet. Det viser skyggerapporten som er sendt til FN av NGO Forum for menneskerettigheter ved Helsingforskomiteen, Amnesty, Jussbuss, NOAS og Human-Etisk Forbund.

– Mennesker på flukt skal behandles i tråd med internasjonale konvensjoner. De som har krav på det må få beskyttelse. Da er det viktig at Norge har rutiner på plass for å hindre at mennesker blir sendt tilbake til land hvor de risikerer tortur, sier vår generalsekretær Trond Enger.

Bekymret for livssynsfriheten

Skyggerapporten kritiserer også særstillingen til Den norske kirke. I Grunnloven blir kirken utnevnt til «folkekirke», og i verdigrunnlaget trekkes «vår kristne og humanistiske arv» frem. For å sikre full livssynsfrihet anbefales det å endre Grunnloven og sørge for økonomisk likebehandling mellom tros- og livssynssamfunn.

– Å knytte kristendommen til vår nasjonale identitet virker ekskluderende og det gjenspeiler heller ikke menneskene som bor i Norge. Faktisk oppgir flertallet av nordmenn at de er ikke-troende, sier Enger, og viser til en landsdekkende undersøkelse fra 2016.

Norge må svare i FN

I mars skal norske myndigheter til Genève for å bli hørt av FNs menneskerettighetskomité om hvordan Norge oppfyller konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. Der vil NGO Forums skyggerapport bli brukt som bakgrunn for komiteens spørsmål og anbefalinger til Norges delegasjon.

– Mange ser opp til Norge som et godt eksempel for menneskerettighetene. Det gjør også at vi blir møtt med større krav og forventninger. Selv om vi har kommet langt, har vi også viktige utfordringer, og de må norske myndigheter ta på alvor og følge opp, sier Enger.

Les hele skyggerapporten fra NGO Forum for menneskerettigheter
 

Fakta

Hva er en skyggerapport?

En skyggerapport til FN er en rapport fra sivilt samfunn (ikke-statlige organisasjoner) som kommer i tillegg til de statlige myndighetenes rapport. Den beskriver situasjonen fra det sivile samfunnets eget ståsted.

Skyggerapporter bidrar til å gi FN-komiteene et bedre bilde av situasjonen i landet, og bredere grunnlag for å stille spørsmål og komme med anbefalinger til hvordan staten kan oppfylle menneskerettighetskonvensjonene.


Uttalelser fra landsstyret:

Se også: