Hopp til hovedinnhold

Vedtok erklæring mot splittende politikk

IHEUs generalforsamling oppfordrer humanister verden over til å stå opp for demokratiske verdier.

Generalforsamlingen i humanistenes internasjonale paraplyorganisasjon IHEU ble avholdt denne helgen i byen Auckland i New Zealand. Generalforsamlingen møtes årlig og består av representanter fra nasjonale og lokale humanistorganisasjoner over hele verden, inkludert Human-Etisk Forbund.

Auckland-erklæringen mot «The Politics of Division»

Den internasjonale humanistbevegelsen har lenge sett med bekymring på den politiske utviklingen i en rekke land, og særlig den økende makten til demagogiske ledere som spiller på fremmedfrykt og undergraver menneskerettighetene. Dette er en trend som brer om seg i verden, blant annet i Russland, USA, Kina, India, Ungarn, Polen, Filippinene og Tyrkia.

Som følge av dette vedtok generalforsamlingen «The Auckland Declaration against The Politics of Division», en erklæring mot splittende og populistisk politikk.

Erklæringen hyller demokratiet som den mest rettferdige, rasjonelle og effektive styringsformen menneskene har tilgjengelig. Men den anerkjenner også faren for at demokratiet kan misbrukes av demagoger som utnytter misnøyen i deler av befolkningen til å demonisere minoriteter og politiske motstandere. Dette gjør de ved å spille på fordommer og intolerant nasjonalisme, og tilby «enkle» løsninger på kompliserte utfordringer. Disse «sterke» lederne er en trussel mot menneskers verdighet, rettssikkerhet, menneskerettigheter og frihet, slår erklæringen fast.

For å motvirke denne ødeleggende tendensen oppfordres alle IHEUs medlemsorganisasjoner til å avvise overforenklende politikk og retorikk, og til å anerkjenne de skadene som splittende politikk kan påføre menneskeheten. Humanister verden over oppfordres til å stå opp for demokratiske verdier, rettssikkerhet, likeverd og menneskerettigheter.

Les hele Auckland-erklæringen på IHEUs nettsider

Kristin Mile valgt inn i styret

På generalforsamlingen skulle det også velges nye medlemmer til IHEU-styret. Roar Johnsen valgte i år å trekke seg tilbake etter å ha vært Human-Etisk Forbunds internasjonale styrerepresentant i 12 år.

HEF nominerte derfor tidligere generalsekretær Kristin Mile, og generalforsamlingen valgte henne inn som nytt styremedlem. Også David Pineda fra Guatemala og Boris van der Ham fra Nederland ble valgt inn.

HEFs styreleder Tom Hedalen takker Roar Johnsen for innsatsen og gratulerer Kristin Mile med nytt styreverv.

IHEU-styret 2018: f.v. Gary McLelland (generalsekretær IHEU), Kato Mukasa (Uganda), Kristin Mile (Norge), Boris van der Ham (Nederland), Gulalai Ismail (Pakistan), Becky Hale (USA), Andrew Copson (Storbritannia), Uttam Niraula (Nepal), Anne-France Ketelaer (Belgia) og David Pineda (Guatemala).
IHEU-styret 2018: f.v. Gary McLelland (generalsekretær IHEU), Kato Mukasa (Uganda), Kristin Mile (Norge), Boris van der Ham (Nederland), Gulalai Ismail (Pakistan), Becky Hale (USA), Andrew Copson (Storbritannia), Uttam Niraula (Nepal), Anne-France Ketelaer (Belgia) og David Pineda (Guatemala).


Les IHEUs oppsummering fra generalforsamlingen


Se også: