Hopp til hovedinnhold

Norge får kritikk i FN

FNs menneskerettighetskomité kritiserer Norge for å gi kristendom forrang i Grunnloven.

I mars var det Norges tur til å bli hørt av FNs menneskerettighetskomité om hvordan vi oppfyller konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. Forrige uke var tilbakemeldingen klar, og da var den norske Grunnloven blant områdene komiteen satte under søkelyset. 

Den norske kirke i en særstilling

FN-komiteen uttrykker bekymring for Grunnlovens § 2, § 4 og § 6, som:

  • Fremhever det kristne verdigrunnlaget,
  • gir Kongen bekjennelsesplikt,
  • og stadfester Den norske kirke som Norges «folkekirke».

Kan svekke religionsfriheten

Komiteen uttaler at kristendommen og Den norske kirke dermed gis en privilegert stilling og at det kan påvirke retten til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet.

Trond Enger–  Kritikken fra FN-komiteen viser at vi fortsatt har en vei å gå før alle tros- livssynssamfunn behandles likt i Norge, sier vår generalsekretær Trond Enger. 

Han mener det er viktig at norske myndigheter tar kritikken på alvor.

– Oppfyllelse av menneskerettighetene er noe vi legger vår stolthet i, og Norge bør være et foregangsland på den internasjonale arenaen. En grunnlov som likestiller alle er en forutsetning for full religionsfrihet, sier Enger.

En grunnlov for alle

Human-Etisk Forbund er med i NGO Forum for menneskerettigheter, som i forkant av FN-høringen sendte inn sin skyggerapport med innspill blant annet om Grunnloven.

– Grunnloven vår skal være for hele det norske folket. Da er det viktig at den vektlegger felles verdier som demokrati, rettsstat og menneskerettigheter. Dette er verdier som hele befolkningen kan stille seg bak, uavhengig av tro eller livssyn, avslutter Enger.


Se også: