Hopp til hovedinnhold

Kun halvparten ønsker gravferd i regi av Den norske kirke

Vi har undersøkt nordmenns mening om gravferd, og lanserer to krav for fremtidens forvaltning.

En ny undersøkelse utført av Norstat på vegne av Human-Etisk Forbund viser at kun annenhver nordmann ønsker seg en kristen gravferdsseremoni. I dag gjennomføres ni av ti gravferder i regi av Den norske kirke.

Blant unge mellom 18-29 år er det enda færre – bare 34 prosent i denne alderen svarer at de ønsker en kirkelig gravferd og seremoni.

To tiltak bør iverksettes

Tallene holder seg stabile i forhold til en lignende undersøkelse utført i 2014. Nå mener generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Kristin Mile, at det er på høy tid at myndighetene tar grep.

Kristin Mile - portrett– Norge er i endring. Det blir stadig flere med en annen tilhørighet enn i Den norske kirke og etterspørselen etter alternativer øker. Det må våre politikere ta inn over seg, sier hun.

Mile peker på to tiltak som bør iverksettes for å møte behovene for fremtiden:

1. Kommunene må tilby seremonirom for alle

I dag har landets kommuner solid dekning med kirkebygg, mens seremonirom for alle hører til sjeldenhetene. I tråd med utviklingen der færre ønsker å begraves av kirken, vil behovet for seremonirom bli stadig større.

– Alle bør ha tilgang til et verdig lokale når de skal ta farvel med en av sine kjære. Et livssynsåpent seremonirom vil kunne pyntes etter brukernes egne ønsker, og kan brukes av alle uavhengig av tro eller livssyn, sier Mile.

2. Ansvaret for gravferdsforvaltning må overføres til kommunene

Med unntak av fem kommuner, er det Den norske kirke som i dag har ansvaret for gravferdsforvaltningen i Norge – som omfatter drift av gravlunder, seremonirom, kapeller og krematorier.

I Norstats undersøkelse er mer enn halvparten enige med Human-Etisk Forbund i at det bør være kommunenes ansvar.

Mile mener det er urimelig at en fellesoppgave som dette skal overlates til ett trossamfunn.

– Det er på tide at norske myndigheter omstiller seg for å møte de store endringene vi ser på livssynsområdet. Tilbudet er mangelfullt allerede i dag og vi risikerer at problemet øker i fremtiden, sier hun.


Resultater fra undersøkelsen

Norstat har gjennomført undersøkelsen på vegne av Human-Etisk Forbund i august 2017, med et representativt utvalg av den voksne befolkningen, totalt 1016 personer.

Illustrasjon: 50% av landets befolkning ønsker en gravferdsseremoni i regi av Den norske kirke når de dør. Last ned illustrasjon | Last ned tabell om gravferdsseremoni (pdf)

Illustrasjon: 64% av landets befolkning mener at kommunene bør tilby livssynsåpne seremonirom som kan brukes av alle uavhengig av tro eller livssyn, til gravferd og andre seremonier. Last ned illustrasjon | Last ned tabell om seremonirom (pdf)

Illustrasjon: 56% av landets befolkning mener at kommunene bør forvalte gravplasser, krematorier, felles seremonirom og andre offentlige oppgaver knyttet til gravferd. Last ned illustrasjon | Last ned tabell om gravferdsforvaltning (pdf)


Se også:
Befolkningsundersøkelsen 2016 – åtte grafer som viser et livssyns-Norge i endring