Hopp til hovedinnhold

Humanistisk gravferd er ikke et nøytralt tilbud

Gravferdsseremonien gjenspeiler det humanistiske livssynet vi står for, skriver generalsekretær Kristin Mile.
Skrevet av Kristin Mile Nyheter Gravferd HEF i media

Vi beklager selvsagt at Cato Gjertsen ikke fikk det møtet med Human-Etisk Forbund (HEF) han ønsket seg i forbindelse med gravferden til et familiemedlem (Aftenposten 26. september).

Problemstillingen er kjent for oss. Hva kan pårørende vente av et sekulært livssynssamfunn dersom religiøse innslag ønskes i deres seremonier?

Avgjøres etter skjønn

HEF tilbyr en humanistisk gravferdsseremoni uten religiøse innslag. Likevel er det mange pårørende som gjerne vil ha med religiøse melodier og sanger fordi avdøde hadde et spesielt forhold til dem.

Det er grunnen til at det kan åpnes opp for slike innslag etter samtaler mellom våre gravferdstalere og de pårørende. Avgjørelsen om dette tas av seremonilederen/gravferdstaleren som har mulighet til å utvise skjønn i slike situasjoner.

Også i seremonien som Gjertsen ba HEF om bistand til, ble det religiøse innslag.

«Hymne» og en svensk «Sommarpsalm» ble med i seremonien, samt et stykke av Mozart skrevet over et bønnevers («Ave Verum Corpus»). Familien fulgte rådet om å sløyfe den sterkt religiøse salmen «Pie Jesu».

Ikke et nøytralt tilbud

Humanistisk gravferd er ikke et nøytralt tilbud. Seremonien gjenspeiler det humanistiske livssynet som HEF står for, og er tilbud til pårørende som finner en slik seremoni naturlig i forbindelse dødsfall.

I utgangspunktet er altså Humanistisk gravferd en seremoni uten religiøse innslag. Nettopp fordi mange av våre medlemmer har, som alle andre, et forhold til religiøse melodier og sanger selv om de ikke er gudstroende, åpnes det opp for at dette gjenspeiles i gravferdsseremonier.

Gravferdstalere bruker nettopp forholdet til vakker, religiøs musikk som et poeng i talen til avdøde for å vise bredden og spennet i avdødes liv. Det ble også gjort i gravferden Gjertsen forteller om.

Dersom de rammene våre 150 frivillige, honorerte gravferdstalere har å forholde seg til, likevel skulle vise seg ikke å passe for de pårørende, opplyser vi om mulighetene de har til eventuelt å arrangere private - eller religiøse gravferder i regi av trossamfunn.


Dette innlegget ble først publisert i Aftenposten.

Les mer om Humanistisk gravferd