Hopp til hovedinnhold

– Vi trenger åpne samfunn som respekterer ytringsfriheten

Blasfemilover er ikke forenlig med retten til ytringsfrihet og må avskaffes, mener Gary McLelland fra det internasjonale humanistforbundet IHEU.

Gary McLelland30. september markeres blasfemidagen. Den internasjonale paraplyorganisasjonen for humanister IHEU (The International Humanist and Ethical Union) har siden 2015 drevet en verdensomspennende kampanje for å oppheve all blasfemilovgivning.

– Blasfemilovene bryter med vår grunnleggende rett til ytringsfrihet. Tradisjon, kultur eller religion er ingen unnskyldning. Alle regjeringer over hele verden har en moralsk plikt til å oppheve disse lovene, sier generalsekretær Gary McLelland.

Farligere å være ikke-religiøs

IHEUs årlige rapport Freedom of thought konkluderte i 2016 med at strenge straffer mot blasfemi og frafall fra religion gjør det stadig farligere å være ikke-religiøs flere steder i verden.

– Vi lever i en merkelig tid. På den ene siden viser mange undersøkelser at store deler av verden sekulariseres. Samtidig har det utviklet seg bevegelser av konservative religiøse og populistiske eller nasjonalistiske krefter som skaper harde fronter og som har fått stor innflytelse flere steder, sier McLelland.

– Mange av disse bevegelsene er en reaksjon på spredningen av menneskerettigheter, humanistiske verdier og liberalisering. Dette blir sett på som en trussel, og det er delvis det som driver disse bevegelsene, sier han.

McLelland trekker frem Malaysia, Pakistan, Maldivene, India og Bangladesh som land hvor tros- og tankefriheten har fått dårligere kår de siste årene. Han er særlig bekymret for oppblomstringen av vold mot ikke-religiøse i disse landene.

– De siste ti årene har det vært en økning av religiøs nasjonalisme og hatefulle ytringer mot ateister. Og dessverre flere tilfeller av drap som følge av dette, sier han.

Flere land avskaffer blasfemilover

På den positive siden har flere land valgt å skrote sin blasfemilovgivning. Malta, Island og Danmark har nylig valgt å fjerne sine lover, og nå ser det ut til at Canada og Irland følger etter.

McLelland mener det er viktig å anerkjenne den positive utviklingen og fremskrittene som skjer.

– Du kan ikke bare legge lokk på ideer som frihet og menneskerettigheter, sier han. – Det vi trenger er åpne samfunn med ytringsfrihet. Når du sammenligner verdens stater, blir det tydelig at land som respekterer ytringsfrihet også sammenfaller med mer fred og utvikling.

– Hvis du begrenser innbyggernes frihet til å diskutere politikk, blomstrer korrupsjonen. Hvis du begrenser offentlig debatt om sosiale problemer, vokser misnøyen. Og hvis du begrenser debatten om religion, hvis du forteller folk at bestemte trosretninger eller praksiser eller ledere ikke kan kritiseres, da vil intoleransen vokse. Blasfemilovene begrenser alt dette, og det er derfor de må avskaffes, avslutter McLelland.