Hopp til hovedinnhold

FN fordømmer dødsstraff for blasfemi og homofili

FNs menneskerettighetsråd har vedtatt en resolusjon som fordømmer bruk av dødsstraff for blasfemi, frafall fra religion og likekjønnet kjærlighet.

Resolusjonen ble vedtatt kvelden før den internasjonale blasfemidagen 30. september. Den henvender seg til stater som "ennå ikke har avskaffet dødsstraffen, for å sikre at den ikke pålegges som en sanksjon for bestemte former for adferd som frafall, blasfemi, utroskap og samtykkende forhold mellom likekjønnede."

27 av landene i menneskerettighetsrådet stemte for resolusjonen. 13 land stemte mot og sju land unnlot å stemme.

I dag risikerer man dødstraff for blasfemi eller frafall i 13 land – og homofile risikerer dødsstraff i åtte land.

– Ekstremt positivt skritt i riktig retning

Humanistenes internasjonale organisasjon IHEU (International Humanist and Ethical Union) ønsker resolusjonen varmt velkommen.

Elizabeth O'Casey - portrett– Mens vi selvfølgelig presser på for å fjerne alle lover som kriminaliserer frafall, blasfemi og homofili på lang sikt, er dette et ekstremt positivt skritt i riktig retning, sier Elizabeth O'Casey, som representerer IHEU overfor FN-systemet i Genève.

– Det er oppmuntrende å se at det blir vedtatt en tekst som eksplisitt fokuserer så kjente diskrimineringsområder - tre sentrale spørsmål som angår oss i vårt arbeid - og anerkjenner den uforholdsmessig alvorlige effekten av dødsstraff innenfor disse områdene, sier hun.

IHEU vil nå jobbe for at blant andre rådsmedlemmet Saudi-Arabia skal ta resolusjonen til følge og tilbakekalle dødsdommer for blasfemi.

Les mer om resolusjonen på IHEUs nettsider


Se også: