Hopp til hovedinnhold

Religionsfrihet kan ikke unnskylde diskriminering

Den internasjonale humanistorganisasjonen IHEU forsvarte kvinner og LHBTI-personers rettigheter overfor FN.

IHEU (International Humanist and Ethical Union) reagerer kraftig på at enkelte stater har benyttet prinsippet om religionsfrihet til å undergrave "uønskede" menneskerettigheter i FNs menneskerettighetsråd.

Elizabeth O'Casey - portrettElizabeth O’Casey, som representerer IHEU overfor FN-systemet i Genève, sa følgende i sin uttalelse til FNs høykommissær for menneskerettigheter:

– Vi oppfordrer høykommissæren til eksplisitt å oppmuntre flere diskusjoner som går på tvers av ulike menneskerettigheter. Bare når det er en erkjennelse av at rettighetene ikke eksisterer uavhengig av hverandre, men støtter og krysser hverandre, kan vi arbeide for virkelig å fremme dem og identifisere hvor de blir manipulert og forvrengt.

Libya og Iran reagerte på rapport

FNs spesialrapportør for religions- og livssynsfrihet, Ahmed Shaheed, leverte nylig sin årlige rapport (pdf). Her understreket han at trosfrihet er tett knyttet opp til likestilling og andre menneskerettigheter, og at de ulike rettighetene må sees i sammenheng. Trosfrihet kan ikke brukes til å forsvare eller unnskylde diskriminering og undertrykking av blant andre kvinner og LHBTI-personer (lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interseksuelle).

Representantene fra Libya og Iran protesterte på at rettigheter knyttet til seksuell legning ble nevnt i rapporten, da denne ble presentert i Menneskerettighetsrådet. Deres påstand var at LHBTI-rettigheter ikke har noe å gjøre i en rapport om religionsfrihet.

– Undergraver rettighetene de misliker

IHEU mener enkelte land i Menneskerettighetsrådet, inkludert Libya og Iran, har misbrukt religionsfriheten til å undergrave andre menneskerettigheter, særlig rettigheter for kvinner og LHBTI-personer.

– Selv om religiøs tro og praksis ikke står i motsetning til respekt for LHBTI-rettigheter per se, bør det være klart at tradisjonelle, religiøse og kulturelle praksiser ofte brukes som en unnskyldning for å nekte menneskerettigheter og likestilling for LHBTI-mennesker. Å påstå noe annet er bevisst å ignorere den harde virkeligheten for mange mennesker over hele verden, sa O’Casey i sin uttalelse.

IHEU-representanten understreket at de samme praksisene brukes til å nekte jenter og kvinner deres grunnleggende rettigheter til selvbestemmelse, seksuell frihet og reproduktiv helse. Hun la vekt på at over 700 millioner jenter og kvinner på verdensbasis har blitt utsatt for barneekteskap og/eller tvangsekteskap.

Se hele uttalelsen fra IHEU