Hopp til hovedinnhold

Norge trenger seremonirom for alle, SV!

Nyheter Valg
Tilgang til verdige, offentlige seremonirom bør ikke forbeholdes medlemmer av Den norske kirke.

Denne helgen har SV landsmøte og arbeidsprogrammet som bestemmer hvilken politikk de skal føre de neste fire årene skal vedtas. Vår politiske rådgiver Lars-Petter Helgestad har lest forslaget til nytt partiprogram.

Mye positivt, men savner satsing på seremonirom

SVs nåværende mål om å bygge flere livssynsåpne seremonirom er ikke med i forslaget til nytt partiprogram. 

Lars-Petter Helgestad– Dette er veldig synd. Vi vet at bare 52 prosent av befolkningen ønsker seg gravferd i Den norske kirke. Hvis vi ikke sørger for dette nå, vil kommunene få et stort problem med alle de som ønsker seremoni et annet sted enn i kirken om noen år, sier Helgestad til Fritanke.no

Human-Etisk Forbund mener alle bør ha tilgang til verdige, offentlige seremonirom for å markere livets store begivenheter, uansett tro og livssyn.

Helgestad understreker samtidig at SV har flere positive forslag i sitt program.

SVs forslag til politikk om tro og livssyn, kort oppsummert:

  • SV vil fjerne henvisningene til Den norske kirke i Grunnloven. Det er de alene om sammen med Venstre.
  • SV vil endre KRLE-faget til fordel for et sekulært livssynsfag. De vil også fjerne kristendom fra skolens formålsparagraf. Vår mening er at det vil gjøre skolen mer inkluderende.
  • SV vil at kommunene skal overta driften av gravplassene. Vi mener det er urimelig at ansvaret skal overlates til ett trossamfunn.
  • SV ønsker å innføre krav om en lav, årlig medlemsavgift i tros- og livssynssamfunn. Vi mener det er viktig å sikre aktivt medlemskap.

Les vårt brev til SV med innspill til nytt partiprogram (pdf)

Les hele vår gjennomgang av SVs forslag til partiprogram