Hopp til hovedinnhold

Ikke glem Grunnloven, Høyre!

Nyheter Valg
Grunnloven stadfester at alle tros- og livssynssamfunn skal behandles på lik linje med Den norske kirke.

Dette prinsippet bør Høyre beholde i partiprogrammet, mener Human-Etisk Forbund. 

Denne helgen vedtar Høyre nytt partiprogram for de neste fire årene. Vår politiske rådgiver Lars-Petter Helgestad har gått gjennom utkastet til programmet som skal meisle ut Høyres politikk i neste stortingsperiode.

Savner punkt om likebehandling

Det grunnlovfestede prinsippet om lik behandling av alle tros- og livssynssamfunn er inne i det nåværende programmet, men er ikke med i utkastet til nytt program.

Lars-Petter Helgestad– Vi vet jo at Høyre har støttet likebehandlingsprinsippet i Stortinget, i tråd med det gjeldende partiprogrammet, men nå er det altså borte. Hvis dette er et signal om at Høyre er på vei bort fra prinsippet om likebehandling av tros- og livssynssamfunn, så blir jeg bekymret. Da vil de blant annet få problemer med diskrimineringsforbudet i menneskerettighetene, sier Helgestad til Fritanke.no. 

Høyres utkast til politikk om tro og livssyn, kort oppsummert:

Les vårt brev til Høyre med innspill til nytt partiprogram (pdf)

Les hele vår gjennomgang av Høyres utkast til partiprogram