Hopp til hovedinnhold

Ber staten ta ansvar for offentlige tilskudd

Mange kommuner somler med utbetaling av tilskudd til tro- og livssynssamfunn, og manglende kompetanse fører til store avvik.

Den offentlige finansieringen av tros- og livssynssamfunn er i dag fordelt mellom stat og kommuner.

Human-Etisk Forbund har medlemmer i de aller fleste av landets kommuner. Dette gjør at vi sitter på en nær komplett liste over datoer for utbetaling av kommunetilskudd, og den viser store avvik.

Ber staten samle tilskuddsforvaltningen

Kulturdepartementet har bedt om innspill til sitt arbeid med ny lov om offentlige tilskudd til tros- og livssynssamfunn. Human-Etisk Forbund har nå sendt over et brev med våre innspill.

I brevet gjør vi oppmerksom på at dagens ordning, der både staten og kommunene utbetaler tilskudd, er svært ressurskrevende og uoversiktlig for både kommunene og tros- og livssynsamfunnene.

– Vi ønsker derfor å foreslå en ordning der tilskuddsforvaltningen samles hos ett statlig forvaltningsorgan, skriver generalsekretær Kristin Mile i brevet.

Les hele brevet til Kulturdepartementet (pdf)

Taper millioner i kommunal støtte

Vår oversikt viser at kommunenes utbetalinger generelt kommer sent på året, og om lag 20 prosent kommer ikke før det påfølgende året. Noen få kommuner har ennå ikke utbetalt tilskuddet for så langt tilbake som 2014.

I fjor kartla HEFs fylkeslag i Buskerud den økonomiske og administrative behandlingen av tilskuddene i 17 av fylkets kommuner. Rapporten viste at den kommunale støtten varierer mye i forhold til hva som er lovpålagt, og at nær alle kommunene utbetaler for lite. På landsbasis fikk Human-Etisk Forbund alene antakelig rundt 4 millioner for lite kommunal støtte i 2015.

– Det er et krevende og utdatert lovverk kommunene må forholde seg til. Undersøkelsen viser at det er behov for en ny lov som sikrer likebehandling av alle tros- og livssynssamfunn, sa Kristin Mile om rapporten.

21 000 enkeltvedtak

Hvert år fatter Norges kommuner til sammen 21 000 enkeltvedtak om tilskudd til over 700 tros- og livssynssamfunn. Kombinert med vanskelige lover og forskrifter, samt manglende kapasitet og kompetanse, gir rom for feil.

Vårt Land omtaler brevet fra Human-Etisk Forbund i dagens papiravis, og har intervjuet kommunale rådmenn om ordningen.

– Utbetaling av trostilskudd er en av mange ting vi gjør, men det vil kanskje være greit å løfte det opp på nasjonalt nivå, sier rådmann i Tjøme kommune, Christine Norum, til avisa.

Styreleder Tom Hedalen i Human-Etisk Forbund er enig:

– Vi oppfatter at staten har bedre kompetanse og dermed ville gjort ordningen mer rettferdig.

 

Les mer om saken: