Hopp til hovedinnhold

KrFs frykt for felles verdier

Det blir ikke mindre fremmedfrykt av at Knut Arild Hareide spiller på den, skriver generalsekretær Kristin Mile.
Skrevet av Kristin Mile Nyheter KRLE Skole HEF i media Valg

Og det blir i alle fall ikke lettere å være ung muslim i Norge.

KrFs leder innrømmer i Dagsavisen 26. april at han bevisst bruker frykt for terror i sin retorikk om den kristne verdiarven og som argument for å beholde om lag 50 prosent kristendom i KRLE-faget i grunnskolen. Han mener at mer kristendom kan være en motvekt mot økende islamfrykt. Å bruke fryktargumenter for å fremheve viktigheten av én utvalgt religion er en farlig og feilaktig vei å gå.

Splitter og ekskluderer

Det er alltid bekymringsfullt når politiske ledere knytter de nasjonale verdier til religion. Slik retorikk er lite konstruktivt i møte med et moderne, mangfoldig samfunn. Det kan ekskludere oss som ikke er kristne, uansett om vi er nordmenn som er født i Norge eller i utlandet. Det kan bidra til å øke fremmedfrykt eller gi følelse av utenforskap i en tid hvor vi må bruke alle krefter for å hindre utvikling av parallelle samfunn og radikalisering.

Ingen har monopol på verdier

Hareide er redd for at litt mindre kristendom i skolen gir et samfunn som er livssynsnøytralt. Det er vel svært få som ønsker det. Samfunnet må være inkluderende, med plass til alle religioner og livssyn. Hans begrepsbruk gir i tillegg assosiasjoner til at de norske verdiene er truet hvis elevene skulle bruke litt mer tid til på for eksempel etikk og filosofi, og litt mindre på kristendom. Jeg er ikke bekymret for det.

Selv om kristendom representerer mange verdier, har den på ingen måte monopol på norske verdier.

En hel rekke organisasjoner, bevegelser og enkeltpersoner har kjempet for arbeidernes, kvinnenes, minoritetenes og barnas rettigheter og bidratt til å realisere Grunnlovens fellesverdier demokrati, menneskerettigheter og rettsstat, uavhengig av religiøsitet. Flere ganger har kampen for rettigheter og likebehandling stått mot de verdikonservative, kristne miljøene.

Samfunnet er i endring

Det som er sikkert er at samfunnet er i endring. Det er stadig færre kirkegjengere, vi har en voksende sekulær befolkning, og flere ulike religioner og livssyn. I et slikt landskap må debatten om nasjonal identitet og verdifelleskap være inkluderende. Vi må alltid spørre oss hvilke verdier som forener på tvers av tro og livssyn — og som gjør Norge til et inkluderende land der alle kan føle seg hjemme. Bekjempelse av frykt og terror er altfor viktig til å skåre noen billige poeng i en valgkamp.


Innlegget ligger også på Dagsavisen Nye Meninger