Hopp til hovedinnhold

Vil la Kirken overta svære eiendommer

– Det vil være et historisk ran av det norske folk, sier styreleder Tom Hedalen.

Opplysningsvesenets fond eier store eiendommer i Troms og andre deler av landet. Nå vurderer Kulturdepartementet å gi fondet til Den norske kirke, melder Nord24.no.

Statsministeren med styreleder Tom Hedalen og generalsekretær Kristin Mile.– Det er vanskelig å se for seg hvorfor kirken skal være fremtidig eier av store arealer i for eksempel i Tromsø, i Lyngen og Salangen kommune i Troms,  Os kommune i Hordaland, Stokke i Vestfold eller Nannestad i Akershus. Eiendommer som er i kirkelig bruk, som presteboliger, kan overlates til Den norske kirke. Øvrige eiendommer som er i offentlig bruk landet rundt, bør overlates til kommunen eller den offentlige virksomheten som holder til på dem, sier styreleder i Human-Etisk Forbund, Tom Hedalen.

Et historisk ran

Opplysningsvesenets fond er blant Norges største grunneiere. Det stammer fra Middelalderen, den gang Norge var et katolsk land uten religionsfrihet. Fondet har i dag har en anslått verdi på mellom 3,5–7 milliarder kroner og eier blant annet store deler av Blindern i Oslo, prestegårder, store skogsarealer, småkraftverk, gårdsbruk og festetomter i mange kommuner.

Nå jobber Kulturdepartementet med en stortingsmelding om hvordan fondet skal forvaltes i framtiden. En fersk utredning fra Justisdepartementets lovavdeling gir et utvetydig signal om at regjeringen ønsker å overføre fondet i sin helhet til Den norske kirke, mener HEF.

– Det vil i så fall være et historisk ran av det norske folk. Vi kan ikke overføre enorme landområder og verdier til kirken i en tid når vi skiller kirke fra staten, mener Hedalen.

Les hele saken på Nord24.no


Se også: