Hopp til hovedinnhold

Erna Solberg: - HEF har beriket samfunnet

Statsminister Erna Solberg roste Human-Etisk Forbund da hun talte på landsmøtet 2017.

Lørdag talte statsminister Erna Solberg til de 90 delegatene som er samlet på Lillestrøm i anledning  Human-Etisk Forbunds landsmøte.

– ­Dere har beriket samfunnet, sa statsminister Erna Solberg.

– Dere gir mennesker som ikke er religiøse, muligheten til å ha verdige og varme seremonier som en ramme rundt livets viktigste hendelser. Fra vugge til grav. I et samfunn hvor mange er sekulære er det et viktig arbeid, sa statsministeren i sin tale.

Human-Etisk Forbund ble stiftet 9.april 1956 og markerte 60 år i fjor.

– Gjennom disse årene har dere bidratt til å påvirke og forme vårt felleskap og samfunnsdebatten. Som interesseorganisasjon for et mangfoldig samfunn i en sekulær stat, har dere høstet seire, sa hun.

90 delegater fra hele landet lyttet til statsministeren. 90 delegater fra hele landet lyttet til statsministeren.

2017 – et viktig år for tro og livssyn

Statsministeren møter forbundet i en viktig tid for norsk tros- og livssynspolitikk. Fra 1. januar ble Den norske kirke skilt ut fra staten som et selvstendig rettssubjekt, og regjeringen jobber med en ny lov som omhandler tro- og livssynsfeltet.

– Samfunnet er i endring, det er det viktig at statsministeren og resten av regjeringen er klar over når de skal vedta ny politikk, sier styreleder i Human-Etisk Forbund, Tom Hedalen.

Han viser til befolkningsundersøkelsen som dokumenterer at færre i Norge tror på Gud eller guder, og at stadig flere vurderer å melde seg ut av Den norske kirke.

– Dere ivaretar et ikke-religiøst perspektiv i samfunnsdebatten, sa statsminister Erna Solberg til landsmøtet.

– Vi løser kanskje ikke alle ønsker bredt nok eller raskt nok ut i fra alles forventninger. Men det er vel også det som ligger i å utvikle samfunnet med respekt for ulike syn og veivalg, men samtidig utvikle mangfoldet og et sterkt samfunn, avsluttet hun.

Les hele statsministerens tale her

Se video av hele talen

Statsministeren med styreleder Tom Hedalen og generalsekretær Kristin Mile. Statsministeren med styreleder Tom Hedalen og generalsekretær Kristin Mile.


Om Human-Etisk Forbund

  • Human-Etisk Forbund ble stiftet i 1956 og er med 88 000 medlemmer Norges største livssynssamfunn.
  • 19 fylkeslag og 110 lokallag gjennomfører aktiviteter i hele landet, blant annet konfirmasjon for over 10 000 ungdommer, navnefestseremonier for rundt 2 200 barn, samt omtrent 750 Humanistiske vigsler og 570 gravferder.
  • Landsmøtet i Human-Etisk Forbund avholdes annethvert år og er forbundets høyeste myndighet. I år vil 90 delegater fra fylkeslagene og hovedstyret møtes på Lillestrøm.