Hopp til hovedinnhold

SV og Venstre vil fjerne kirken fra Grunnloven

To partier har fremmet forslag om å gjøre Grunnloven livssynsnøytral. – Et viktig steg mot full religionsfrihet, sier Kristin Mile.

SV og Venstre er enige om at setningen "Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten" bør fjernes fra Grunnlovens paragraf 16.

De mener også at paragraf 4, "Kongen skal alltid bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion" bør strykes.

Behandles i neste stortingsperiode

Partiene leverte inn hvert sitt forslag til endring av Grunnloven før fristen løp ut i fjor høst. Forslagene vil etter regelverket måtte behandles i løpet av den neste stortingsperioden, altså etter det kommende valget.

Kristin Mile - portrett– Det er positivt at vi har partier på Stortinget som er beredt til å videreføre den prosessen som er påbegynt, nemlig et fullt skille mellom stat og kirke, en sekulær og livssynsnøytral stat, og full livssynsfrihet for alle innbyggere. Men det er langt igjen til disse forslagene forhåpentligvis vedtas, sier vår generalsekretær Kristin Mile.

Vil forkorte "verdiparagrafen"

SV går enda lenger enn Venstre i sitt forslag. De vil nemlig også fjerne setningen om verdigrunnlaget i paragraf 2: "Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv", slik at det kun er setningen "Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene" som gjenstår.

Her er partiet på linje med flertallet i befolkningen, i følge vår befolkningsundersøkelse fra 2016. Hele 58 prosent mener at "demokrati, rettstat og menneskerettigeter" er vårt viktigste verdigrunnlag.

Graf: "Demokrati, rettsstat og menneskerettigheter" er vårt viktigste verdigrunnlag

– Diffuse verdier knyttet til arv og tradisjon er på vikende front og erstattes av universelle verdier som demokrati, rettsstat og menneskerettigheter. Det er viktige verdier som hele befolkningen kan stille seg bak, uavhengig av tro, sier Kristin Mile.

Trenger kongen Guds hjelp?

Dessuten foreslår SV å fjerne siste avsnitt fra kongens edsavleggelse i paragraf 9: "Jeg lover og sverger å ville regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelpe meg Gud den allmektige og allvitende!"

– Det holder lenge at kongen sverger troskap til Norges konstitusjon og lover. Livssynsfrihet skal gjelde for alle, også for våre kommende monarker, sier Mile.

Viktige steg mot fullt skille mellom stat og kirke

Trine Skei Grande forklarer forslaget overfor Vårt Land i dag:

– Når stat/kirke-forlik er gjennomført og skritt er tatt i å avvikle statskirkeordningen, er det også grunn til å vurdere de siste restene av den, sier Venstre-lederen.

Lars-Petter Helgestad - portrettRådgiver Lars-Petter Helgestad i Human-Etisk Forbund har lest Venstres partiprogram, og han synes det er befriende at de tydeliggjør at skillet mellom stat og kirke ikke er fullført.

– Jeg leser det som en klar bekreftelse på at Venstre mener stat og kirke ikke er skilt per i dag. Det er Human-Etisk Forbund helt enig i, og vi er selvsagt glade for at Venstre deler vårt syn, sier han til Fri Tanke.

Helgestad listet nylig opp ti tegn på at statskirken lever, og hvis SV og Venstres forslag skulle bli vedtatt i Stortinget kan opptil flere punkter strykes fra lista.


Les mer om forholdet mellom stat og kirke