Hopp til hovedinnhold

Møt Norges første felthumanist

1. februar tiltrer Ida Helene Henriksen stillingen som felthumanist i Forsvaret, og med det er feltprestenes monopol forbi.

Sommeren 2016 lyste Forsvaret ut to stillinger som feltlivssynshumanist og feltimam, blant annet fordi soldatene selv ønsket alternativer til feltpresten.

Et historisk vendepunkt

15 personer søkte på stillingen som felthumanist, og nå er det klart at filosof og yogainstruktør Ida Helene Henriksen blir den aller første humanistiske livssynssamtalepartneren i Forsvaret. Najeeb ur Rehman Naz fikk tilslaget av de seks som søkte på stillingen som feltimam.

– Det er et historisk vendepunkt at denne jobben nå skal gjøres av andre enn feltprester. Det skal bli spennende å forme den nye stillingen sammen med feltprestene og Human-Etisk Forbund, sier Henriksen til Fritanke.no.

Ser fram til samarbeidet

Human-Etisk Forbund er såkalt sendeorganisasjon for den nye feltlivssynshumanisten, og skal sertifisere og føre tilsyn med stillingen. Det er også et krav om medlemskap i forbundet.

Generalsekretær Kristin Mile gratulerer Henriksen med stillingen.

– Vi er glad for at Forsvaret nå har tilsatt en felthumanist og ser fram til å samarbeide med henne, sier Mile.

Les intervju med Ida Helene Henriksen i Fri tanke

Spørsmål og svar om felthumanister

Hvorfor samarbeider HEF med Forsvaret?

For soldatenes beste.

Bakgrunnen er forsøksordningen som Feltprestkorpset har tatt initiativ til, hvor Forsvaret skal ansette personell for livssynsbetjening med godkjennelse (sertifisering) fra en «sendeorganisasjon». Alternativ til feltpresten har i flere år vært etterlyst av soldatene, og det er Human-Etisk Forbund nå glade for å kunne bidra til.

Hovedgrunnen til at HEF inngår i et samarbeid om humanistiske livssynsrådgivere (felthumanister) i Forsvaret er ”soldatens beste” – at sekulære/humanistiske soldater skal få et bedre tilbud. Gjennom å delta i et samarbeid med Feltprestkorpset bidrar HEF til å forandre forholdene innenfra i en viktig samfunnsinstitusjon som Forsvaret.

Å etablere ordningen med felthumanister er dessuten i tråd med HEFs målsetning om å videreutvikle humanismen og bidra til at mennesker kan praktisere det humanistiske livssynet.

Skal Human-Etisk Forbund støtte krigføring?

Nei, vi skal ikke ta stilling til politiske/militære beslutninger.

Felthumanistene skal være der ved soldatenes behov for samtaler, eksistensielle kriser o.l. De skal ikke godkjenne våpenbruk eller politiske/militære beslutninger.

Denne ordningen betyr heller ikke at Human-Etisk Forbund har tatt stilling i forsvarsspørsmål, og det skal vi heller ikke gjøre. Vår oppgave er å ivareta de menneskene som ønsker støtte av en felthumanist.

Hvilke arbeidsoppgaver vil en felthumanist ha?

Bl.a. samtaler, seremonier og sosiale opplegg.

Felthumanistene skal på (linje med feltprestene) betjene de som ønsker samtaler, seremonier og sosiale opplegg som felthumanisten står for, og tilrettelegge for alles religions- og livssynsutøvelse i Forsvaret.

I tillegg tilligger det stillingen undervisning i etikk for rekrutter og rådgivning for militære sjefer, men dette ligger utenfor Human-Etisk Forbunds myndighetsområde.

Vil ikke Human-Etisk Forbund ha en livssynsnøytral stat?

Jo, aller helst.

Human-Etisk Forbund ville foretrukket en ordning der samtalepartnere og rådgivere som var uavhengig av religioner og livssyn stod for førstelinjetilbudet til soldatene, og hvor prester eller andre representanter for tros- eller livssynssamfunn kunne tilkalles ved behov. Vi må imidlertid innse at vår foretrukne løsning ikke vil bli gjennomført av myndighetene, og er derfor nødt til å nå vårt mål om et bedre tilbud til soldatene på en annen måte.

I totalinstitusjoner som fengsler, sykehus og Forsvaret lever folk i kortere og lengre tid utenfor resten av samfunnet, og delvis uten mulighet til å oppsøke f.eks. kirker. For at staten skal ivareta den menneskeretten det er å praktisere sin religion eller sitt livssyn, må den derfor legge til rette for religions- og livssynsutøvelse i slike institusjoner.

Når tilbudet i Forsvaret nå utvides til å omfatte flere enn prester, blir staten mer nøytral fordi ulike religioner og livssyn behandles likeverdig.

Bidrar HEF nå til at det kommer imamer inn i Forsvaret?

Det ville skjedd uansett.

Initiativet til å utvide tilbudet i Forsvaret kommer fra Feltprestkorpset. Stortinget har siden 2013 bevilget penger til å utrede hvordan muslimer, humanister og andre kan betjenes på linje med kristne i Forsvaret.

Dersom Human-Etisk Forbund hadde valgt å stå utenfor denne utvidelsen, ville tilbudet til soldatene kun bestått av feltprester og feltimamer.

Feltimamene skal forøvrig være tilknyttet et muslimsk trossamfunn som er med i Islamsk Råd Norge.