Hopp til hovedinnhold

2016 i tall og fakta

10 251 konfirmanter, 764 nygifte par, 2 232 navnebarn og 5 258 nyinnmeldinger i forbundet viser en oppsummering av fjoråret.

Ny medlemsrekord

Hele 5 258 personer meldte seg inn i Human-Etisk Forbund i 2016. Det er en økning på nesten 21 prosent sammenlignet med året før, da vi fikk 4 355 nyinnmeldinger.

Ikke siden 1980-tallet har flere meldt seg inn hos oss. Men det er også flere som har meldt seg ut – 2 419 medlemmer valgte å forlate forbundet i 2016, mot 2 164 året før.

Ved inngangen til 2017 hadde vi til sammen 87 658 medlemmer.

Agnieszka Bryn– Debatten rundt registrering av  medlemmer i trossamfunn uten deres samtykke og prosessen rundt statskirkeordningen gjør at flere har et bevisst forhold til sitt medlemskap. Det er veldig positivt, vi ønsker at medlemskap skal være et aktivt og bevisst valg, sier vår kommunikasjonssjef Agnieszka Bryn.

Nordmenns holdninger til religion og livssyn er i endring. I 2016 sa annenhver nordmann at det humanistiske livssynet uten gudstro lå nærmest sitt eget livssyn, og kun en av tre tror på Gud, ifølge vår landsdekkende undersøkelse. Se statistikk fra undersøkelsen.

Til tross for medlemsrekorden har Human-Etisk Forbund potensiale til å vokse enda mer. 200 000 tror de er medlem uten å være det. 

– Vi tror at mange som er konfirmert humanistisk tror at de automatisk blir medlemmer hos oss. Det stemmer ikke, kun en aktiv innmelding fra en som er fylt 15 år gir medlemskap, sier Bryn.

Populære seremonier

Hittil er 10 481 ungdommer påmeldt til Humanistisk konfirmasjon i 2017 – det er 17,4 prosent av årskullet med 14-åringer (i 2016). Året før var det  16,8 prosent av 14-åringene (10 251 personer) som valgte Humanistisk konfirmasjon.

764 par valgte å gifte seg humanistisk i 2016. Det er en økning på 7 prosent sammenlignet med året før, og i Sør-Trøndelag var økningen på nesten 60 prosent.

Lene MürerVår seremonisjef Lene Mürer tror utviklingen vil fortsette i 2017.

– Samfunnet er i endring, og undersøkelser viser at etterspørselen etter alternativer til kirkelige seremonier er økende. Vi har allerede 400 påmeldte par til Humanistisk vigsel i 2017,  sier hun.

2 232 familier valgte Humanistisk navnefest for sine barn i fjor. Det ble også holdt 578 Humanistiske gravferder i 2016.

Mürer forteller at flere velger det humanistiske alternativet etter selv å ha vært gjest i en av våre seremonier.

– Våre dyktige vigslere, konfirmantledere, gravferdstalere, og navnefestfrivillige er våre beste ambassadører for humanistiske seremonier, sier hun.

Les mer om Humanistisk konfirmasjon og Humanistisk vigsel.  

Lokallag over hele Norge

Human-Etisk Forbund har 19 fylkeslag og 105 lokallag i hele Norge.

Våre frivillige og tillitsvalgte sørger for aktivitet og synlighet ved å arrangere temakvelder, boklanseringer,  filosofikafeer, undringsløyper, lokale debatter og andre arrangementer i lokalsamfunn mange steder i Norge.

Les mer om frivillig arbeid.

Våre nettsider oppdateres kontinuerlig med aktiviteter over hele landet - følg med for å finne ut hva som skjer der du bor!


Dette preget HEF-året 2016 – og hva vil prege 2017?