Hopp til hovedinnhold

– En farlig vei å gå

Før helgen stengte USA grensen for borgere av syv utvalgte land. Det bør få norske myndigheter til å protestere, mener generalsekretær Kristin Mile.

På fredag iverksatte president Donald Trump et generelt innreiseforbud til USA for personer fra Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen. Hensikten er ifølge amerikanske myndigheter å hindre «radikale, islamistiske terrorister» i å komme til USA, skriver NRK.

I strid med humanistiske verdier

– Å diskriminere mennesker basert på nasjonalitet eller religion er i strid med humanistiske verdier. Det er en feil vei å gå og det er en farlig vei å gå, sier vår generalsekretær Kristin Mile.

Humanismen fremmer likeverd for alle. Det mener Mile innebærer en forpliktelse til å motarbeide diskriminering og politikk basert på gruppetenkning.

– Vi må protestere mot en politikk som fratar mennesker deres frihet og individualitet. Vi må heller ikke glemme at innreiseforbudet rammer mennesker som flykter fra den samme terroren amerikanerne ønsker å beskytte seg mot, sier Mile.

Norske myndigheter bør reagere

Flere statsledere har reagert kraftig på innreiseforbudet, og i Sverige er den amerikanske ambassadøren kalt inn til møte med utenriksministeren. I USA har det brutt ut spontane demonstrasjoner i løpet av helgen, og i dag er det varslet over 30 demonstrasjoner bare i Storbritannia.

– Jeg forstår godt at folk protesterer, og jeg mener det er viktig at også våre politiske ledere tar til orde mot å utestenge hele grupper av mennesker på denne måten, sier Mile.

Må stå sammen

Mile advarer mot at andre land kan følge etter med lignende politikk, og hvilke konsekvenser det vil ha for rekruttering til ekstremistiske grupper.

– I en tid der verdenspolitikken er preget av terrorfrykt og flyktningkrise, er det avgjørende at vi står sammen om enkeltindividets frihet og rettigheter, og motarbeider fordommer og stigmatisering. Vi er født frie, og vi skal behandles som den vi er og ikke som representant for en stat eller en religion, avslutter Mile.