Hopp til hovedinnhold

HEF-året 2017

Konfirmantrekord, over 5000 nye medlemmer og 10 år med Humanistisk Ungdom er blant årets høydepunkter.

2017 har gitt oss flere påminnelser om hvor viktig det er å ta standpunkt for de menneskerettighetene og verdiene vi ønsker at samfunnet skal bygges på. En ny rapport viser grove overgrep mot ikke-religiøse flere steder i verden, og flere politikere bruker en retorikk som spiller på frykt og gruppetenkning.

Heldigvis er det mye positivt å se tilbake på også – den folkelige oppslutningen om årets markeringer av Pride har vært stor, og tildelingen av Nobels fredspris til ICANs arbeid for atomvåpenforbud viser at det nytter å engasjere seg!

Dette skjedde i 2017

KonfirmantrekordRekordmange konfirmanter

Mange var spente da vi i år droppet brevet som tidligere har blitt sendt ut til alle 14-åringer med informasjon om Humanistisk konfirmasjon. Brevet ble erstattet med en digital kampanje og ulike lokale informasjonstiltak. Fasiten fikk vi da påmeldingsfristen gikk ut 1. oktober – resultatet ble rekordpåmelding!

Hele 18,2 prosent av landets 14-åringer velger Humanistisk konfirmasjon i 2018, og det er flere enn noen gang. Nå gleder vi oss til vårens konfirmasjonskurs og til å snakke med ungdom om valg, etikk og livets store og små spørsmål.

Se bilder fra årets konfirmasjonsseremonier

FelthumanistNorge fikk sin første felthumanist

2017 er også året da alternativer til presten i offentlige institusjoner ble satt på dagsorden. 1. februar tiltrådte Ida Helene Henriksen stillingen som felthumanist i Forsvaret. Hun er Norges første felthumanist, en stilling som HEF skal rådgi og føre tilsyn med. Samtidig tiltrådte Najeeb ur Rehman Naz som Norges første feltimam.

Som følge av utvidelsen vil Feltprestkorpset endre navn til Forsvarets tros- og livssynskorps.

Vi mener også at politiet, ikke prester, bør ha ansvar for å overlevere dødsbudskap til pårørende. Det kom frem i en uttalelse fra landsmøtet vårt i juni.

– I et samfunn der stat og kirke er adskilt og en stor andel av befolkningen er ikke-troende, er det unaturlig at ett trossamfunn får den sensitive oppgaven det er å opplyse om uventet død, heter det i uttalelsen.

Les intervju med felthumanist Ida Helene Henriksen på Fritanke.no

PrideOver 5000 nye medlemmer

Stadig færre nordmenn tror på en gud, og flere mener at vårt humanistiske livssyn står dem nærmest. Human-Etisk Forbund fortsetter å vokse, og i år feirer vi mer enn 5000 nye medlemmer!

Møt fire ferske HEF-medlemmer

Ny lov og (litt) mindre statskirke

Fra 1. januar 2017 ble Den norske kirke eget rettssubjekt. Det har fått mange til å erklære at statskirken er avviklet, men det er fortsatt mye som gjenstår før skilsmissen mellom stat og kirke er reell.

StatskirkeDe tette båndene mellom stat og kirke kom dessverre tydelig frem i regjeringens forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn. Loven, som kom på høring denne høsten, viderefører og forsterker statlig særbehandling av Den norske kirke – blant annet ved å legge føringer for tilstedeværelse og prestetetthet, for deretter å bruke dette som argument for økonomisk forskjellsbehandling.

I tillegg jobber Kulturdepartementet med en stortingsmelding om hvordan Opplysningsvesenets fond skal forvaltes i fremtiden. Departementet åpner for å overføre fondet, som er Norges største grunneier, i sin helhet til Den norske kirke.

– Det vil være et historisk ran av det norske folk, sier vår styreleder Tom Hedalen.

Les vårt høringssvar til forslaget om ny lov om tros- og livssynssamfunn

Humanistisk UngdomHumanistisk Ungdom fylte 10 år

16. august 2017 var det 10 år siden HEF fikk sin egen ungdomsorganisasjon! Humanistisk Ungdom samler humanister mellom 15 og 25 år til dialog, aksjoner og fellesskap.

Jubileet ble markert under årets sommerleir, som har utviklet seg til å bli en viktig møteplass for unge humanister.

10 år med aksjoner, seminarer og humanistisk ungdomsfellesskap

Livssynspolitisk oversikt før valget

StortingetI høst var det også Stortingsvalg, og vi lanserte fem grep for en rettferdig og inkluderende livssynspolitikk.

Se hvordan vi vurderte partiene på fem viktige områder:

Internasjonalt fokus

Gjennom hele året har vi engasjert oss i internasjonale spørsmål. Takket være vårt samarbeid med Norsk Folkehjelp har flere fått hjelp i Irak og Rwanda, og gjennom den internasjonale humanistorganisasjonen IHEU og samarbeid med våre nordiske søsterorganisasjoner har vi fått satt viktige livssynspolitiske saker på dagsorden.

JesidijenterStøtt vårt arbeid mot undertrykking og diskriminering her

 

Vi kommer tilbake med mer i 2018.

Human-Etisk Forbund ønsker alle et riktig godt nytt år!