Hopp til hovedinnhold

Splittende verdier og fellesverdier

Skrevet av Agnieszka Bryn Nyheter HEF i media
Det å ikke være religiøs bør aldri forveksles med fravær av verdier, skriver kommunikasjonssjef Agnieszka Bryn om verdidebatten.

Mens nordmenn flest ikke tror på gud, har kristendom blitt et hett tema i sommerens verdidebatt. Flere politikere har startet valgkampen med bekymring for norske verdier som visstnok er truet. Foruten politiske motstandere er enten innvandrere eller ikke-troende utpekt som den store faren som truer Norge fra innsiden. Sekulære innvandrere må i så fall være den største trusselen mot det norske felleskapet. 

Ekskluderende retorikk

Vi skal alltid være på vakt når det settes likhetstegn mellom nasjonale verdier og én utvalgt religion. En slik retorikk utdefinerer en stor del av nordmenn - født i Norge eller i utlandet - som unorske, bare fordi vi ikke er kristne. Har vi i tillegg tvilsomme verdier?

Vi må huske at mange har flyttet til Norge fra samfunn der religiøse argumenter brukes for å kontrollere deres privatliv og integritet, enten i spørsmål om likestilling, tilgang på prevensjon og lovlig abort, barneoppdragelse, rett til skilsmisse, arv eller homofiles rettigheter. Mange kommer fra land hvor det å være humanist, ateist eller ikke-troende kan koste dem statsborgerskapet, jobben, mulighet til utdanning og et anstendig familieliv. I verste fall kan de miste livet.

Ingen har monopol på verdier

Det å ikke være religiøs og avvise religiøse verdensbilder bør aldri forveksles med fravær av verdier. Å snakke om verdinøytralitet (hva det nå er) som motsetning til det religiøse er en hersketeknikk som ikke bidrar til bedre verdidebatter.

Humanister tror på mennesket, på samhold og fellesskap. Vi tror på at vi sammen kan skape gode samfunn hvis vi velger å se det beste i hverandre og bidrar når vi kan. Vi står opp for grunnleggende verdier som menneskerettigheter, ytringsfrihet, demokrati og rettstat. De er så grunnleggende at vi bør kunne stå sammen om dem, uavhengig av religion eller livssyn.

Vi står opp for menneskeverd og likestilling, og likebehandling uavhengig av kjønn, nasjonalitet eller seksuell orientering. Disse er hardt tilkjempede verdier, og vi vet at kampen ofte har stått mot verdikonservative, religiøse miljøer. 

Fellesverdier

Internasjonalt jobbes det nå med å styrke menneskerettigheter mer effektivt i ulike tros- og livssynssamfunn. Arbeidet pågår i regi av FNs høykommissær for menneskerettigheter der ulike tros- og livssynssamfunn deltar. Vår internasjonale paraplyorganisasjonen IHEU representerer det humanistiske verdisynet.

Her hjemme spiller man på frykt med retorikk som bidrar til følelse av utenforskap. Det er en dårlig idé, selv i en valgkamp. I vårt stadig mer mangfoldige samfunn trenger vi bedre og tryggere kommunikasjon rundt våre fellesverdier som ytringsfrihet, likestilling og trosfrihet. De gir et godt utgangspunkt for det som forener på tvers av tro og livssyn og gjør Norge til et inkluderende land der folk føler seg hjemme, uavhengig av religiøst ståsted.


Dette innlegget ble først publisert i Dagbladet.


BAKGRUNN: sommerens verdidebatt

Årets debatt om norske og kristne verdier startet med at kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) og Sp-nestleder Ola Borten Moe advarte mot at norske verdier er under angrep i VG i slutten av juli. De fremhevet at det norske samfunnet bygger på den kristne kulturarven, og forsvarte blant annet skolegudstjenester og K-en i KRLE. Borten Moe mente at blant andre Human-Etisk Forbund har drevet gjennom en sekularisering av samfunnet han stiller seg spørrende til.

Etter intervjuet har det kommet mange reaksjoner, her er et utvalg:


Relaterte artikler: