Hopp til hovedinnhold

FN: Religion må spille på lag med menneskerettigheter

Den internasjonale humanistorganisasjonen IHEU bidro da FN vedtok erklæringen «Faith for Rights», som vil gjøre tro til et verktøy for menneskerettigheter.

I mars 2017 lanserte FNs høykommissær for menneskerettigheter initiativet "Faith for Rights", og inviterte representanter fra ulike tros- og livssynssamfunn og andre interesseorganisasjoner til en konferanse i Beirut. Konferansen vedtok en erklæring, kalt Beirut-erklæringen, samt sluttet seg til 18 forpliktelser som skal styrke menneskerettighetsfokuset i de ulike tros- og livssynssamfunnene.

Elizabeth O'Casey - portrettDen internasjonale paraplyorganisasjonen for humanister, IHEU (International Humanist and Ethical Union), deltok på konferansen. Elizabeth O’Casey, som representerer IHEU overfor FN-systemet i Genève, er takknemlig for FNs initiativ.

–  Det er avgjørende at vi anerkjenner makten og innflytelsen til de som oppfattes som ledere innen religiøse samfunn, og at vi engasjerer dem til å motvirke utnyttelsen av religion for ondsinnede eller diskriminerende hensikter.

– Jeg er veldig glad for at jeg fikk representere det humanistiske verdisystemet og gi en humanistisk stemme til konferansen i Beirut, sier O’Casey.

Beirut-erklæringen

Beirut-erklæringen anser at alle «troende» – både teistiske, ateistiske og andre – bør stå sammen for å finne ut hvordan tro kan styrke menneskerettigheter mer effektivt, og hvordan tro og livssyn kan dra fordeler av menneskerettigheter. I stedet for å fokusere på religiøse doktriner og skillelinjer, anbefaler erklæringen å identifisere hva som er felles for de ulike trosretningene, slik at det bidrar til å fremme verdighet og likeverd for alle mennesker.

Beirut-erklæringen - omslagErklæringen understreker at trosfrihet ikke kan eksistere uten tanke- og samvittighetsfrihet, og at disse er grunnleggende forutsetninger for det å være et fritt menneske. Budskapet i erklæringen underbygges med utdrag fra Bibelen, Koranen og andre religiøse tekster som fremmer fellesskap og menneskeverd.

Alle som sluttet seg til erklæringen forpliktet seg samtidig til å spre erklæringens mål og verdier i sine respektive tros- og livssynssamfunn over hele verden, ut til «hundrevis av millioner av troende».

18 forpliktelser for tros- og livssynssamfunn

I tillegg til selve erklæringen sluttet deltakerne seg til en liste på 18 forpliktelser knyttet til initiativet «Faith for Rights», som omhandler praktiske tiltak og oppfølginger.

Forpliktelsene innebærer blant annet å:

  • Jobbe mot bruk av begrepet og praksisen med statsreligion, som kan benyttes til å diskriminere andre tros- og livssynsgrupper.
  • Vurdere og revidere religiøse fortolkninger og synspunkter som motarbeider likestilling eller andre menneskerettigheter.
  • Stå opp for minoriteters rettigheter.
  • Offentlig fordømme alle hatytringer som oppfordrer til vold, diskriminering og trusler.
  • Avstå fra å undertrykke kritiske røster, og oppfordre myndigheter til å fjerne blasfemilover.
  • Justere skolepensum, skolebøker og andre læremidler.
  • Støtte barn og ungdom som enten er ofre for eller sårbare for oppfordringer til vold i religionens navn.

Videre arbeid med «Faith for Rights»

I mai ble det avholdt et symposium om «Faith for Rights» i Dakar, med spesielt fokus på kvinners og barns rettigheter i et islamsk perspektiv.

I desember 2017 vil det avholdes et møte for stater, nasjonale menneskerettighetsorganisasjoner, religiøse autoriteter og livssynsorganisasjoner i Rabat, med mål om å lage et veikart for det videre arbeidet.

Les mer: