Hopp til hovedinnhold

Vær på lag med fremtiden, Arbeiderpartiet!

Nyheter Valg
Vi oppfordrer Ap til å lytte til stemmene i egne rekker som vil fjerne K-en fra KRLE-faget.

Slagordet «Alle skal med» må også gjelde den stadig større andelen av befolkningen som er sekulær, mener Human-Etisk Forbund.

Denne helgen avholder Arbeiderpartiet sitt landsmøte, hvor de vedtar hvilken politikk de skal jobbe for de neste fire årene. Vår politiske rådgiver Lars-Petter Helgestad har gått gjennom utkastet til partiprogram, og han fant dessverre få lyspunkter.

Dropper seremonirom og beholder KRLE

I likhet med SV og Senterpartiet har Arbeiderpartiet fjernet satsingen på likeverdige seremonilokaler for alle fra partiprogrammet. I tillegg snur de i saken om K-en i KRLE – nå er partiet for at K-en og den ekstra undervisningen i kristendom skal bevares.

– Dette er veldig rart. Ap var sterkt imot å innføre K-en i 2013. Det kan jo tenkes at de prøver å gjøre seg lekre for KrF? Det er i hvert fall sterkt beklagelig at Ap endrer kurs, sier Helgestad til Fritanke.no.

Nå håper han at reaksjonene fra fylkeslagene i partiet vil føre til at forslaget blir nedstemt, slik at fellesskolen kan få et inkluderende fag om religion, livssyn og etikk.

Aps utkast til politikk om tro og livssyn, kort oppsummert:

  • Arbeiderpartiet vil fjerne punktet om likebehandling av tros- og livssynssamfunn. Vi mener at det offentlige skal møte alle livssyn likt.
  • Arbeiderpartiet vil beholde KRLE og fjerne fritaksretten i skolen. Vi mener at fellesskolen skal være inkluderende og livssynsnøytral.
  • Arbeiderpartiet har fjernet satsingen på seremonirom. Vi mener at alle bør ha tilgang til verdige lokaler.
  • Arbeiderpartiet vil også jobbe for mangfold i samtaletjenestene og bevilge midler til lokale dialogtiltak.


Les vårt brev til Arbeiderpartiet med innspill til nytt partiprogram (pdf)

Les hele vår gjennomgang av Arbeiderpartiets utkast til partiprogram