Hopp til hovedinnhold

Jeg ble HEF-medlem fordi...

Hvorfor har over 3700 personer meldt seg inn hos oss så langt i år? Vi har spurt noen av dem.
Nyheter Medlemskap

Samfunnet er i endring, men Human-Etisk Forbund vokser jevnt og trutt. Nylig passerte medlemstallet 86.000. Vi ønsket å vite hva som gjør at folk melder seg inn i forbundet i dag, og forhørte oss derfor med noen av våre ferskeste medlemmer.

Vil du fortelle hvorfor du ble medlem hos oss? Del gjerne din grunn med emneknagg #jegbleHEFmedlemfordi på Facebook, Twitter eller Instagram!

Christer portrett

– Respekt og ytringsfrihet

Christer Wiese Bergene. 44 år. Bor i Bergen. Jobber som salgssjef.

Hvorfor har du meldt deg inn i Human-Etisk Forbund?
Jeg kan huske tilbake til min egen konfirmasjon, at jeg allerede da tenkte på å melde meg ut av statskirken og inn i Human-Etisk Forbund. Som så mange andre ga jeg etter for "vennlig press" fra familie om at det rette var å gjøre det som alle andre gjorde. Vi trengte ikke å skille oss ut fra flokken.

For to år siden konfirmerte min sønn seg i kirken. Han tvilte, men valgte å følge kameratgjengen. Jeg var hele tiden klar på at dette var hans valg, og at han ikke skulle ta hensyn til andres meninger. Neste år skal min datter konfirmeres. Hun har valgt humanistisk seremoni i Grieghallen. I samtaler med henne så slo det meg at tiden var inne til å melde meg ut av kirken, og bli human-etiker. Jeg gikk inn på nettsidene og fant mye god informasjon som jeg følte var riktig for meg.

Hva mener du er det viktigste Human-Etisk Forbund jobber med?
De viktigste oppgavene forbundet kan jobbe med er dette med at vi mennesker skal respektere hverandre og kunne ha ytringsfrihet.

Lasse portrett

– Ønsker å bruke tid og energi på mennesket selv

Lasse Hodne. 22 år. Medisinstudent. Bor i Kristiansand.

Hvorfor har du meldt deg inn i Human-Etisk Forbund?
Gjennom å øke medlemstallet til HEF bidrar jeg til å styrke signalet om at noen mennesker ønsker å bruker deres tid og energi på mennesket selv, og ikke guder og hellige bøker. Jeg har tenkt lenge på å søke medlemskap, men gjorde det først da utmelding av statskirken ble lettere.

Hva mener du er det viktigste Human-Etisk Forbund jobber med?
Å aktivt vise andre religioner at det finnes ett alternativ som innebærer ingen tro på Gud, mener jeg er det viktigste HEF kan gjøre. Det inkluderer å reklamere for kritisk tenkning, skepsisisme, fri tanke, åpenhet til andre religioner, lage konstruktiv kritikk der det behøves og vise at vi putter mennesket i sentrum.

Åse Merete portrett

– Tror på det gode i menneskene

Åse Merete Langfeldt. 60 år. Bor i Kristiansand. Tidligere advokatsekretær, nå pensjonist.

Hvorfor har du meldt deg inn i Human-Etisk Forbund?
Min samboer er medlem. Jeg føler meg ikke særlig kristen. Tror på det gode i menneskene.

Jeg har tenkt lenge på å melde meg inn, da min samboer og jeg tenker på å gifte oss.Cato portrett

– Verner om rasjonaliteten

Cato Hagestande. 48 år. Bor i Spania. Tidligere forsvarsansatt, nå ansatt i en statlig etat.

Hvorfor har du meldt deg inn i Human-Etisk Forbund?
Jeg har lenge først og fremst ønsket å melde meg ut av Den norske kirke, da jeg mener at all religion bygger på usannheter, unøyaktigheter og direkte etiske feilslutninger. For meg har det viktigste spørsmålet (om religion) vært om hvor vidt det er sant eller ikke. At religion gir støtte og trøst, eller at religiøse mennesker gjør til tider gode ting blir da for meg svært underordnet!

Da DNK åpnet for elektronisk utmelding, så grep jeg kodebrikken umiddelbart og meldte meg ut. Tidligere har mine ønsker om å melde seg ut strandet på papirmøllen som DNK krevde for å melde seg ut, samt at det var litt besværlig å følge dette opp fra Spania. Jeg visste ikke engang hvilken menighet jeg tilhørte!

Etter avisoppslagene om støtte til religionsutøvelse, der paradokset var at jo flere som meldte seg ut av DNK, jo mer ble det til andre religioner, ble valget enkelt. En liten skjerv til HEF er mye bedre enn en liten skjerv til et trossamfunn, som er ofte mer skakke og konservative enn DNK. I utgangspunktet var det ikke min tanke å melde meg inn, men etter nærmere ettertanke ønsker jeg jo at som mange som mulig ender opp i offentlige registre som ikke-troende.

Hva mener du er det viktigste Human-Etisk Forbund jobber med?
Det viktigste for meg er at HEF arbeider for å minske religioners innflytelse i samfunnet generelt. Jeg ser på organisert religion i enhver form som et samfunnsproblem, kort og godt! Videre har jeg stor sans for "Ingen liker å bli lurt" der det "alternative" og den kvasireligiøsiteten som hersker i deler av dette miljøet settes under lupen, og bekjempes med god gammeldags logikk, god vitenskap, og statistikk. HEF står for meg som en organisasjon som verner om rasjonaliteten i en tid da mye grums, halvsannheter og usannheter spres uten motstand.

David portrett

– Modent og moderne tankegods

David Torvik Kristiansen. 44 år. Bor i Kristiansand. Har jobbet innen blant annet rus og psykiatri.

Hvorfor har du meldt deg inn i Human-Etisk Forbund?
Jeg meldte meg inn i Human-Etisk Forbund som et verdimessig standpunkt. Det har vært en tankeprosess gjennom mange år. Meldte meg ut av Statskirka samme dag som jeg meldte meg inn i Human-Etisk Forbund. Valget føltes endelig og veldig godt. Godt å se at tusener av andre mennesker gjør det samme. Human-Etisk Forbund fremstår også som mer moderne og modent tankegods enn det Statskirka representerer.

Hva mener du er det viktigste Human-Etisk Forbund jobber med?
Jeg deler Human-Etisk Forbunds syn på empati og medmenneskelighet. Dette grunnsynet utøver ikke Statskirka i praksis. Videre er jeg opptatt av respekt for menneskerettigheter, livssynsnøytral stat og et pluralistisk samfunn. Noe heller ikke Statskirka klarer å utøve i praksis.